mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Vytvořeno: 9. 7. 2022 17:12 | Zveřejněno: 9. 7. 2022 17:12
Napsal admin

V sobotu 2.7.2022 se u požární nádrže konalo Dětské hasičské odpoledne se zaměřením na preventivní a záchranářskou činnost.

Úvodu se ujal náš dlouholetý člen a nyní starosta okrsku Frýdštejn R.Hajný který přivítal pana starostu OÚ Malá Skála M.Rezlera, zástupce okolních sborů a všechny přítomné.
Děti soutěžili v jedenácti disciplínách, jak sportovních tak i vědomostních a dovednostních. Běh na čas kolem požární nádrže, rozhození požárních hadic na cíl a jejich následné smotání, střelba ze vzduchovky, vrh vodou v kyblíku na cíl si děti užili v rámci sportovní činnosti, vědomostní znalosti požární výzbroje zamotaly hlavu i rodičům a v dovednosti s vázáním uzlů a zatloukáním malých či větších hřebíků neměli větších problémů.
Po mnoha letech této akce nás potěšilo a překvapilo, že nižší kategorie dětí chtějí soutěžit s těmi staršími a možná se jim i vyrovnat.
Po soutěžích jednotlivců následovala soutěž ve zkráceném požárním útoku. Ukázkou místních hasičů bylo odstartováno. Soutěž družstev nebyla rozdělena dle kategorií, jelikož si děti vytvořili tými mezi sebou. Za podpory dětí si útok vyzkoušeli i dvě družstva rodičů.
Každoročním ukončením Dětského odpoledne je ukázka pěny která je vždy očekávána. Závěrem byly odměněny nejen ti nejlepší, ale i ti, kterým se moc nedařilo.

Velké poděkování patří našim hlavním, dlouholetým a věrným sponzorům:

Nadace Preciosa, Vodohospodářské stavby Zikuda, OÚ Malá Skála, tuto akci též sponzorovali, SDH Mukařov, Ontex Turnov, Tenneco Hodkovice n.M., Machálek T.

Hasičského Dětského odpoledne se zůčastnilo 51 soutěžicích dětí za velké podpory rodičů. Je jenom našim přáním, aby to děti alespon trochu zaujalo a šli v našich dobrovolných stopách.

Z.Pivrnec - Jednatel SDH Mukařov

 

 

Fotografie jsou uvedeny ZDE


Výsledky:                             
kategorie do 3 let:

1. JAREŠ Davídek   (52 bodů)          
2. GREGOR Davídek, VRBATA Dominik, PORŠ Kryštůfek, MATOUŠEK O.Tadeáš, MATOUŠEK O.Liliana, PRCHALOVÁ Rozárka,
   VRBATA Matyáš, HLAVÁČOVÁ Deniska, FLIEGER Martin, KOTRBOVÁ Terezka, KOVÁŘOVÁ Sára   (shodně 50 bodů)Dívky 4-6 let: :


1. CHURAVÁ Terezka (52b)      
2. KVAPILOVÁ Janička (50b)      
3. ŠÄFROVÁ Emilka (49b)
4. JAREŠOVÁ Kristýnka, LANKOVÁ Maruška, KOVÁŘOVÁ Valentina (46b)

Chlapci 4-6 let:

1. HUDSKÝ Toník (51b)        
2. KOZDERKA Tadeáš (50b)        
3. PORŠ Edík (50)
4. RANDÁK Miki, KUBÁT Adam, ŠAŠEK Adam (48b)


Dívky 7-10 let:


1. VOJČINIAKOVÁ Lucinka (52b)      
2. MATERKOVÁ Mája (49b)      
3. KOUŠKOVÁ Karolína (48b)
4. VINŠOVÁ Eliška, MUSILOVÁ Hana, BUREŠOVÁ Pavla, DROBNÍKOVÁ Jitka, VOLÁKOVÁ Aneta (47b)

Chlapci 7-10 let:

1. VOJČINIAK Kuba (52b)      
2. CHURAVÝ Adámek (52b)      
3. DROBNÍK Michal (52b)
4. BULVA Tomáš, BUREŠ Matyáš, BUREŠ Tonda, FLIEGER Robin (50b)


Dívky 11-15 let:

1. SIVÁKOVÁ Magdalena (53b)      
2. VOLÁKOVÁ Tereza (52b)      
3. NĚMCOVÁ Natálka (50b)
4. NĚMCOVÁ Markéta, KOVÁŘOVÁ Rozálie (50b)


Chlapci 11-15 let:


1. BULVA Honza (52b)      
2. VRBATA David (49b)    
3. KOUŠEK Jaroslav (46b)


jako v minulých letech rozhodoval při stejném počtu bodů čas v běhu

Nejúspěšnější soutěžící: SIVÁKOVÁ Magdalena – 53 bodů

Nejmladší účastník:   VRBATA Matyáš – 3 měsíce


SOUTĚŽ DRUŽSTEV :

(nebyla rozdělena dle kategorií, jelikož si soutěžící vytvořili družstva mezi sebou)

1. KOUŠKOVÁ Karolína, MUSILOVÁ Hanka, VINŠOVÁ Eliška                                               21: 51    
2. BULVA Honza, BULVA Tomáš, DROBNÍK Michal                                                               24: 84    
3. FLIEGER Martin, FLIEGER Robin, RANDÁK Miky                                                                25: 09
4. HUDSKÝ Tonda, CHURAVÝ Adam, CHURAVÁ Terezka, VOJČINIAK Kuba                      26: 38
5. NĚMCOVÁ Markéta, VOJČINIAKOVÁ Lucka, VOLÁKOVÁ Aneta, VOLÁKOVÁ Terka     26: 69
6. BULVA Honza, BULVA Tomáš, LANKOVÁ Maruška                                                         27: 92
7. BORŠ Eda, ŠAŠEK Adam, ŠÄFROVÁ Emilka                                                                       33: 40
8. JURKA Bohouš, SOJKOVÁ Petra, SOJKOVÁ Žaneta                                                           42: 02  Pro zpestření se soutěže zúčastnily i 2 družstva dospělých:

1. FLIEGER Michal, FLIEGEROVÁ Renata, RANDÁKOVÁ Hanka                    24: 13
2. CHURAVÁ Zuzka, VOJČINIAK Honza, VOJČINIAKOVÁ Markéta                27: 31


Celková účast: 51 soutěžících dětí (48 v jednotlivcích + 3 další v družstvech)Veškeré výsledky a texty dodal T.P.

Vytvořeno: 19. 6. 2022 20:13 | Zveřejněno: 19. 6. 2022 20:13
Napsal admin

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  Mukařov pořádá  “dětské odpoledne" se zaměřením na hasičskou činnost

 

pozvánka dětské odpoledne 2022

Vytvořeno: 9. 6. 2022 17:22 | Zveřejněno: 9. 6. 2022 17:22
Napsal T.P.
   Vážení kolegové, přátelé, kamarádi a naši příznivci...
   Jelikož spoustu let nám poskytuje velkou podporu Nadace Preciosa, máme v tuto chvíli možnost jejich podporu drobně vrátit. Jedná se o charitativní akci na podporu těžce nemocné dvouleté Natálky z Liberce. Nadace Preciosa chce společně s námi a i ostatními, přispět na veškeré léčení a další věci, pro snadnější život usměvavé holčičky.
   Budeme vděčni za to, že se někdo z našich řad zúčastní, ač ohledně startovného, či zakoupení charitativního náramku při konání akce, nebo příspěvku na sbírkový účet Nadace Preciosa:   115-1546940277/0100. U finančního příspěvku je třeba uvést: "Natálka".
   Ohledně našeho Sboru informace poskytne: Tomáš Pivrnec ( 607 767 161), Zdeněk Pivrnec ( 606 810 621).
   Podrobné informace Vám poskytne: Bc. Lenka Šimková   -   488 115 393.

                                                Děkujeme    za SDH        T.P.

 

Přílohy:      Leták "Běh Natálka"              Leták "Pomozte Nátálce z Liberce"

Vytvořeno: 2. 4. 2022 12:24 | Zveřejněno: 2. 4. 2022 12:24
Napsal T.P.

 

O sirénách - Varování obyvatelstva

Pronikavý zvuk varovné sirény znamená vždy nějaké nebezpečí. Může se jednat například o povodeň, rozsáhlý požár nebo havárii s únikem nebezpečné látky. V případě hrozby či vzniku podobné mimořádné události je důležité, aby ohrožení lidé byli varováni. 

Včasné a správné varování obyvatelstva zajišťuje v České republice síť poplachových sirén (rotační a elektronické sirény a místní rozhlasy), které jsou dálkově ovládány z tzv. vyrozumívacích center, tj. převážně z operačních středisek hasičských záchranných sborů krajů.

Na území České republiky se pro varování obyvatelstva při hrozící nebo nastalé mimořádné události používá pouze jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund (2 minuty 20 sekund) a může zaznít až 3 × za sebou v cca tříminutových intervalech. U elektronických (tzv. „mluvících“) sirén je varovný tón doplněn o hlasovou informaci, která upřesňuje charakter ohrožení (nebezpečí zátopové vlny, chemická havárie, radiační havárie) a je doplněna o výzvu ke sledování vysílání Českého rozhlasu a České televize.

 

sireny1.jpg

Všeobecná výstraha

 

Zpravidla každou první středu v měsíci, ve 12:00 hodin, slýcháme tzv. „Zkušební tón“. Tento signál provází pravidelnou akustickou zkoušku sirén. Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. V případě elektronických sirén je následně vysílána verbální informace „zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén, zkouška sirén.“

 

 

sireny2.jpg

Zkušební tón

 

 

Dále se můžeme setkat se signálem, který není ani varovný ani zkušební. Slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Nazýváme jej „Požární poplach“ a je vyhlašován rotační sirénou přerušovaným signálem (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přerušení, 25 sekund trvalý tón) po dobu jedné minuty anebo v případě elektronické sirény napodobením tónu trubky „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“ také po dobu jedné minuty.

 

 

sireny3.jpg

Požární poplach

 

 

 

 

DOPORUČENÁ ČINNOST PO ODEZNĚNÍ „VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY“

 

 

Siréna elektronická  

 

 1. OKAMŽITĚ SE UKRYJTE
 • Vyhledejte ukrytí v nejbližší vhodné budově, kterou může být úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům, a to raději ve vyšších patrech z důvodu ochrany před šířením nebezpečných látek (většina z nich je těžší vzduchu, tj. drží se při zemi).
 • Jestliže cestujete autem a uslyšíte varovný tón sirény, odjeďte směrem od místa mimořádné události nebo zaparkujte auto a vyhledejte úkryt ve vyšších patrech nejbližší vhodné budovy.
 1. ZAVŘETE DVEŘE A OKNA
 • V budově okamžitě zavřete a utěsněte okna a dveře. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečných látek a uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

 

Rotační sirény

 

 1. ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
 • Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích televize či rádia. Tyto informace mohou být sdělovány také obecními rozhlasy, elektronickými sirénami popřípadě megafony záchranářských vozidel.

Výše uvedené pokyny jsou mírně odlišné, pokud se jedná o povodně.

 

Siréna elektrická rotační V případě varování o hrozící nebo již nastalé mimořádné události se snažte dodržovat následující zásady, které ochrání Vás a Vaše blízké a zároveň pomohou  záchranným složkám při zásahu:

 • RESPEKTUJETE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, pokyny zaměstnavatele)
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí (sousedy)
 • NETELEFONUJTE ZBYTEČNĚ – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
 • NEPODCEŇUJETE vzniklou situaci
 • POMÁHEJTE  dle možností sousedům a lidem ve svém okolí
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský život a zdraví a až poté majetek
 • UPOSLECHNĚTE pokynů zasahujících záchranářů, představitelů orgánů státní správy a samosprávy

Vzhledem k současné situaci na Ukrajině neprobíhá zkouška sirén ani zkušební poplachy.

Přihlášení

Online

Reklama