mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Vytvořeno: 16. 3. 2020 19:42 | Zveřejněno: 16. 3. 2020 19:42
Napsal J.Vele
 
   Dnes jsme vyrazili za našimi spoluobčany, kteří jsou v důchodovém věku. Informovali jsme je o tom, že se mohou obrátit na nás, nebo na Obecní úřad a zajistíme jim dopravu léků, či potravin.
   Velmi nás potěšilo, že nikdo z oslovených vlastně není sám. Buď se o něho starají příbuzní, nebo tuto činnost suplují sousedé. Společně tuto pochmurnou dobu zvládneme a je fajn vědět, že když je nejhůř, tak se můžeme obrátit jeden na druhého. Alespoň u nás na vesnici...
                                                                                                                                                       J.Vele

Vytvořeno: 16. 3. 2020 18:28 | Zveřejněno: 16. 3. 2020 18:28
Napsal Super User

Vláda České republiky vyhlásila pro území našeho státu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním

výskytu koronaviru nouzový stav.

Vláda s účinností ode dne 16.března 2020 od 0:00 hodin do dne 24.března 2020 do 6:00 hodin

 1. Zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
 2. a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
 3. b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými
 4. c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb /potraviny, léky, zdravotnické a hygie-

       nické zboží, krmiva a potřeby pro zvířata/,

       včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nez-

       bytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot

 1. d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu /dobrovolnictví, sousedská výpomoc/
 2. e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu pří-

       buzných  a osob blízkých, a zařízení veterinární péče

 1. f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu pří-

       buzných a osob blízkých

 1. g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění:

            - bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace

            - ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti

            - individuální duchovní péče a služby

            - veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury

            - služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby

            - veterinární péče

 1. h) pobytu v přírodě nebo parcích
 2. i) cest zpět do místa svého bydliště
 3. j) pohřbů
 1. Nařizuje:
 2. a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu

       nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště

 1. b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
 1. Doporučuje:
 2. a) zaměstnavatelům:

- využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě 

  bydliště

- podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní   

  smlouvě

- omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele

 1. b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry
 2. c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk
 3. d) osobám zajišťujícím služby omezit přímý kontakt se zákazníky
 4. e) provozovatelům veřejných služeb:

            - vytvořit podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry

            - zajistit zvýšená hygienická opatření, zejména dezinfekcí

Vytvořeno: 22. 2. 2020 22:17 | Zveřejněno: 22. 2. 2020 22:17
Napsal T.P.
   Poslední 3 dny byly pro některé naše členy vyčerpávající, ale s pocitem dobře vykonané práce :-) . Třídenní maraton nastal ve čtvrtek, kdy po posouzení několika komisí, došlo k pokácení lípy před zbrojnicí.. K napadenému stromu, kde by již nic nevyřešil prořez, pouze by oddálil v blízké době nebezpečí zhroucení, byla povolána renomovaná firma. Během pár chvil byla J.Velem svolána brigáda na asistenci a úklid, kde se překvapivě, na všední den, sešlo hodně členů. Práce sice trvaly do tmy, ale "bojový úkol" byl splněn. Větve byly odvezeny na spálení a o dřevo jsme se podělili s Tělocvičnou jednotou.
   To byl zatím trénink pro nadcházející víkend :-) . Po odsouhlasení finanční částky od Obecního úřadu na Malé Skále na obnovu stávajícího objektu u požární nádrže, jsme se museli "vrhnout" do zbourání chátrající stavby. Slovo "museli", není až tak výstižné, ale všichni z nás chceme, aby prostor bývalého koupaliště byl funkční do léta.. Místo se nám opravdu podařilo srovnat se zemí, k tomu ještě bylo nutno odstranit nálety. Zároveň s tímto vznikl nápad našich žen ohledně úklidu klubovny a zbrojnice. A celkově se nám zadařilo! I díky počasí, a asi i sv.Florián, který naše aktivity sledoval, nám přál. To, co jsme si dali za úkol, se zvládlo. Dlouho by jsme asi pátrali v historii, kdy se při klasické brigádě sešlo 20 lidí (z 24 členů).
   Děkujeme Vám všem! Tyto 3 dny byly opravdu neskutečné - bylo to vyčerpávající, namáhavé, ale... stálo to za to !!! Nebylo zapomenuto ani na gratulaci naší člence při příležitosti kulatých narozenin.. Ale u mukařovských hasičů to prostě tak chodí... I ty oslavy řešíme prací :-) .
   DÍKY VŠEM - za pomoc, za skvělou atmosféru, za odvedenou práci (za srandičky, povzbuzování, za rýpání :-) ). Byli jste (jsme)  všichni fajn! Super akce :-)
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                TP

Přidány fotografie do  fotogalerie

Vytvořeno: 22. 2. 2020 22:02 | Zveřejněno: 22. 2. 2020 22:02
Napsal T.P.
V pátek 21.2.2020 se konala v penzionu Jizera na Malé Skále Valná hromada okrsku Frýdštejn. Zúčastnili se jí zástupci všech Sborů, bohužel již bez SDH Sněhov, které ukončilo svoji aktivní činnost.
   Tentokrát se jednalo o volební Valnou hromadu, která probíhá dle stanov po 5-ti letech. Novým starostou okrsku byl zvolen velitel JSDH Mukařov Richard Hajný, kterému gratulujeme. Nově zvolenému starostovi přejeme hodně pevných nervů, výdrže a úspěchů, kdy se budeme snažit mu být oporou.
   Odstupujícímu starostovi, Janu Brabcovi, který vykonával funkci od samotného založení okrsku Frýdštejn, děkujeme za vše, co pro náš okrsek vykonal. Jeho návštěvy v Mukařově pro nás byly vždy povzbuzením, a tímto mu přejeme hlavně hodně zdraví, pohody a klidu. V neposlední řadě nesmíme opomenout "Almanach okrsku", který byl cílem J.Brabce, a byl doveden do zdárného konce. Vytvoření tohoto almanachu bude určitě pro každý Sbor vzpomínkou a zároveň i inspirací. Honzo děkujeme !

Přihlášení

Online

Reklama