Sbor Dobrovolných Hasičů

Mukařov u Malé Skály

První ze série článků z "Knihy protokolů" je samozřejmě zakládací protokol SDH Mukařov

 

Protokol

Který sepsán byl o schůzi, která svolána byla dne 28.července r. 1895 do hostince pana Ferdinanda Daníčka v Mukařově panem starostou místní obce Frant. Šikolou. Předmět Tato schůze svolána byla za tím účelem, aby se pojednalo o zařízení dobrovolného hasičského sboru v Mukařově. Sešlo se 13 (třináct) občanů. Pan místní starosta přednesl, že bylo důtklivě nařízeno sl. Okresním zastupitelstvem, aby Mukařov zařídil si takové hasičské předměty, jimiž by účinně se mohlo při požáru působiti. Ježto již dávno mnozí občané uznávali potřebu, aby zde byl zařízen sbor dobrovolných hasičů, vybídl, aby takový za těchto okolností byl zařízen. K tomu účelu zvolen byl pětičlenný výbor, kterému o další starati se nařízeno bylo, sestávající se z těchto pánů: Frant. Šikola, Jos. Šikola, Jan Hujer, Ferd. Bárta a Stanisl. Štěpán. První schůze poradní řečeného výboru odbývejž se během deseti dnů. Protokol sepsán a podepsán v Mukařově dne 18. července 1895