Sbor Dobrovolných Hasičů

Mukařov u Malé Skály

Přináším po nějakém čase 1. protokol

 

Protokol 1

Dne 8. prosince b.r.odbývána v místnosti p. Ferdin. Daníčka, hostinského v Mukařově první valná hromada ustavujícího se spolku"Dobrovolných hasičů v Mukařově", svolaná po schválení stanov vys. c.k. místodržitelstvím v Praze zatimním výborem.
Schůze zahájena p. Fr. Šikolem, obchodníkem tamtéž, který poukázav na nutnost spolku z ohledů místních i na příkazy v ohledu tom sl. c.k. okr. hejtman. v Semilech místnímu výboru obecnímu vydané, vyzval přítomné, dosud nezapsané pány, by ku spolku v hojném počtu přistoupili a horlivou činnostíúkol a prospěch spolku i obce podporovali. Na to zvolen čtyřčlenný volební výbor sestávající z pánů: Fr. Šikoly, Václ. Šikoly, Jos. Šikoly a Jos. Patřičného ze Zelců a přikročeno k volbě: předsedy, velitele a náměstka velitelova. Volba děla se lístky. Z 15 členů přítomných odevzdáno 15 lístků a zvoleni byli: za předsedu p. Fr. Šikola, obchodník 10 hl.- za velitele p. Stanislav Štěpán, rol. 10 hl.- za náměstka p. Jos. Šikola, rol. 6 hl.. Jelikož poslední nikterak volby přijmouti nechtěl, nastoupil na místo jeho další člen p. Jan Hujer,rol. 4 hl.-

Následovala volba 5 výborů a 4 náhradníků taktéž lístky. Za výbory zvoleni byli: p. Jos. Paldus 12hl., p. Ferd. Daníček 11 hl., p. Václ. Šikola 13 hl., p. Jos. Patřičný 12 hl. a p. Jos. Vele 8 hl. - za náhradníky: p. Fr. Paldus 13 hl., p. Bohum. Brož 13 hl., p. Adolf Šikola 10 hl. a p. Stan. Pivrnec 7 hl.

Po delším jednání, jak vysoký má býti měsíční členský příspěvek do pokladny spolkové, usnáší se valná hromada jednohlasně z ohledu na četná počáteční vydání, by tento činil 10 (deset) kr. a vybíral se od členů již přihlášených ode dne 8. prosince b.r. a to hlavně příležitostně při valných hromadách a p. schůzích. Konečně ujednává valná hromada s majitelem hostince p. Ferd. Daníčkem, že místo spolku ponechává zdarma a jen, když by větší vydání mu tím snad vznikla, má obdržeti náhradu ujednanou obapolně s výborem sboru.

Na to byla první valná hromada panem předsedou prohlášena za skončenou a sepsaný protokol o ní podepsán 6 přítomnými členy.
V Mukařově, dne 8. prosince 1895