mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Rok 2016

Vytvořeno: 4. 7. 2016 9:33 | Zveřejněno: 8. 2. 2017 8:34
Napsal T.P.


HASIČSKÉ DĚTSKÉ ODPOLEDNE 2.7.2016Letošní Dětské odpoledne by se mělo psát " s obdivem". Více než popisovat úspěchy dětí, a řešit počasí, by bylo nespravedlivé. Obdiv patří soutěžícím, pořadatelům i návštěvníkům.
Jelikož se vždy jedná o venkovní akci, přicházejí obavy ohledně počasí. Ve většině případů z minulosti to ale vyšlo. Že nás kdysi zaskočila přeháňka, tak jsme se na pár minut schovali, že nás jednou v závěru při vyhlašování výsledků zaskočilo krupobití, opět se to vyřešilo, a odměny byly předány dodatečně. Letos byly obavy trochu oprávněné. Již od pátku jsme každou hodinou sledovali předpověď počasí. Dopolední přípravy již probíhaly v neskutečném horku, což nevěstilo nic dobrého. Úvod byl stanoven na třináctou hodinu. Od Liberce se začalo mračit a hodně stmívat, od Krkonoš nám svítilo sluníčko... Dle "on line" předpovědi , které jsme sledovali na třech meterologických stanicích, nám nebezpečí v tu chvíli nehrozilo, a od prvních kapek nás údajně dělily 2 hodiny. Soutěže byly zahájeny. Bohužel veškeré předpovědi byly mylné. Po čtvrt hodině od zahájení přišel neskutečný vítr a silný déšť. Veškeré přístřešky a stany musely být drženy pořadateli, soutěžícími i návštěvníky... Zmoklo vše, i to co bylo vodě odolné . Opustilo nás ovšem minimum dětí, a silným zážitkem je možné nazvat to, že většina chtěla zůstat a dotáhnout vše do konce. Po půlhodině se začalo vyjasňovat a začínalo být i vidět , jelikož v povzdálí vykouklo sluníčko. Co šlo sušit, sušilo se, co šlo převléci, převléklo se, a pokračovali jsme dál. Nutno ještě podotknout, že letos bylo poprvé, co nebyl žádný úvod s úkázkou zásahu, neproběhla žádná zajímavost atd... Vše opravdu organizovalo počasí a soustředili jsme se na soutěžení dětí.
Soutěže se rozběhly dále, a než jsme se stačili pořádně rozkoukat, nastala opět tma . Tentokrát i s bouřkou, a nastaly obavy. V tu chvíli se již jednalo o zrušení akce... Být za bouřky u vodní plochy, pod stromy, a s jedinou stavbou, která je ze železa -to není vhodné!!! Naštěstí nepřišel "blesk z čistého nebe" , ale pro nás to tak bylo. Během chvilky bylo opět krásně a nic se už nesušilo .Pokračovalo se, soutěžilo a vše dopadlo jak mělo. A nebuďme pesimisté, vloni byla horka a teplota přesáhla 40 °C, letos bylo vlhko, takže v průměru: bylo to akorát .
A již k dětem. Velký obdiv jim, jelikož se za nepříznivého počasí nezalekly a snažily se. I přes naše výtky, soutěžit v dešti. Ohledně povětrnostních podmínek jsme byli i sami překvapeni počtem dětí. Že se v minulých letech sešel počet dětí i ke stovce, obavy jsme měli, aby vůbec někdo dorazil v tomto počasí. Sotěžících bylo 37, což lze tentokrát opravdu považovat za úspěch. Z těch klasických disciplín byl vynechán pouze skok v pytli, ohledně bezpečnosti a mokré trávy (běh se z větší části odehrál před deštěm).
Soutěžící byli rozděleni do stejných kategorií jako v minulých letech, tj. 7, a nejobsazenější byla kategorie dívek ve věku 4-6 let. Fyzické disciplíny zvládaly děti skvěle. Jak to bývá, někomu něco jde, něco ne, ale je zase lepší v tom ostatním... Zde i pro nás nastalo překvapení ( což bylo i v loňském roce) ohledně všeobecných znalostí dětí. Z větší části určují, či popisují věci, které používají hasiči či záchranný systém, z části je téma vedeno ke zdravovědě či první pomoci a např. i tel. čísla při nehodě či požáru. Nelze popisovat kdo si jak u dané disciplíny vedl, ale i to je k nahlédnutí.
- při shodném počtu bodů rozhodl ohledně umístění lepší čas v běhu

Celkovým vítězem letošního Dětského odpoledne se stal Matyáš Vinš, s nejtěsnějším rozdílem 1 bodu, před dívčí trojicí: L.Charvátová, S.Vacínová a A.Hajníková.
Po ukončení disciplín proběhla diskuse mezi pořadateli, rodiči a dětmi o dalším pokračování a průběhu. Původně měla ještě proběhnout soutěž v požárním útoku, či se rozhodnoutrozhodnoutrozhodnoutrozhodnout pro děti očekávající pěnu. Obojí již nebylo možné zvládnout, tak došlo k demokratickému řešení , a skoro předem bylo rozhodnuto. Každoročně probíhal útok, ale to, na co děti čekají, je pěna . Drobný kompromis ovšem nastal. Než proběhlo vyhlášení výsledků, byla pro děti připravena "mašina" i s vedením, a kdokoli chtěl se chopit proudnice, bylo mu to umožněno.
Obdiv a velký dík!!! kolegům z výjezdové jednotky v Železném Brodě. Od počátečních minut s námi trávili čas, jelikož jsme je požádali o závěrečné vytvoření pěny, a byli nám stále k dispozici. I přes to, že ohledně kalamitního stavu a počasí byli odvoláni k výjezdům, se k "k nám" vrátili, a tu pěnu pro děti vytvořili. Tohle asi nepotřebuje další komentář...
Letošní Dětské odpoledne nemůžeme brát jinak než pozitivně. Přes vyčerpávající úsilí, drobné problémy, i s počasím, to dopadlo dobře. A věc, která by pro nás měla být nejdůležitější: děti se viditelně bavily, byly spokojené, každý obdržel nějakou cenu a nikdo neodcházel s prázdnou. Za to patří poděkování hlavním sponzorům: MODELÁRNĚ LIAZ a NADACI PRECIOSA. Dále děkujeme firmám: IT AUTOMOTIVE, ONTEX TURNOV a JIP LIBEREC. Děkujeme za podporu OBECNÍMU ÚŘADU MALÁ SKÁLA a členovi SDH v Mukařově MICHALU PROCHÁZKOVI, a v neposlední řadě i místnímu Sdružení hasičů, které rovněž finančně přispělo. To "díky" je důležité, jelikož bez výše zmíněných, by tato akce nemohla proběhnout. Děkujeme všem za příspěvek, který jste nám poskytli v průběhu akce.
Poděkování dále patří všem lidem, kteří nám v průběhu minulého týdne pomáhali s úpravou okolí požární nádrže, a dali k dispozici a ku pomoci svoje osobní věci. Není možné všem poděkovat osobně, či jmenovitě. Celkově: Díky! Díky všem za podporu a obětavost.


P.S. Slovo starosty SDH na závěr....
- Děkuji! Díky Sboru i všem členům za ocenění, které jsem veřejně obdržel. Bylo to nečekané, a pro mne až dojemné...S prominutím, zde zveřejním slova která na certifikátu jsou ( a jsou pravdivá ): ..."za dlouholetou, vysilující a nervydrásající práci ve funkci...." . Opravdu díky, ale všichni víme že veškerá naše práce je o kolektivu, a dík si zasloží každý. Ale nebudu skromný- potěšili jste mě


Veškeré výsledky a texty dodal T.P.

Kategorie: