mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Rok 2016

Vytvořeno: 29. 2. 2016 9:55 | Zveřejněno: 8. 2. 2017 8:55
Napsal T.P.

SHRNUTÍ ČINNOSTI SDH MUKAŘOV ZA ROK 2015

Loňský rok byl pro mukařovské hasiče opět velmi pestrý, a z větší části pracovní. Ihned v úvodu jsme se sešli na schůzce ke zhodnocení roku předchozího a k naplánování záležitostí, které nás budou čekat. Zároveň jsme připravili podklady na Valnou hromadu a rozdělili si služby ohledně temperace ve zbrojnici, která se vytápí krbovými kamny.

 

Jelikož sněhu nebylo až tak moc, ubyla nám trocha práce s odklízením na zastávkách „Protivna“ a „Filka“, které v zimě udržujeme již druhý rok, dle dohody s Obecním úřadem. I přesto jsme ale parkrát byli nuceni vzít lopaty. Nižší přívaly sněhu nám ale vynahradila voda, kdy se ve spodní části obce pravidelně zanáší potrubí pod komunikací. Počáteční problémy jsme měli pod kontrolou, ovšem situace se zkomplikovala v únoru, kdy se potok vylil na sousední pozemky, a v Mukařově vznikl nový, menší rybník. I to jsme posléze zvládli, a byla projita celá obec ohledně propustnosti kanálů a dělány menší úpravy.

 

Jarní měsíce proběhly v rámci úklidu zbrojnice a blízkého okolí, věnovali jsme se údržbě techniky, a musela být opravena část střechy, kde začalo zatékat okolo komínu. Částečně jsme se podíleli na svozu nebezpečného odpadu a poté zorganizovali svoz železného šrotu. Drželi jsme požární dozor při pálení Čarodějnic na Sokolském poli, a naši delegáti se zůčastnili Okresního shromáždění a Shromáždění okrsku, kde probíhaly volby nových představitelů.

 

Náročnější akce nás čekala počátkem června na tzv. „máchadle“ – záložní zdroj vody. Bylo nutné vykopat z bažinatého terénu původní, zarostlé litinové potrubí a nahradit ho novodurem. Při této příležitosti jsme po spoustě let zprovoznili vypouštěcí šoupě a připravili i vyčistili přítok na bývalé koupaliště. Obecní úřad nám mezitím posekal přilehlý pozemek, a my jsme se dále mohli věnovat dosekání, hrabání a úklidu. Velice děkujeme všem, kteří nám přišli pomoci, jelikož jen v našich silách by tato akce nebyla.

 

Naší největší akcí je každoročně Dětské odpoledne (podrobnější článek vyšel v Maloskalském zpravodaji 3/2015, tak je ve zkratce). I přesto, že byla abnormálně velká horka, dorazilo k nám 32 dětí. Bohužel kvůli tropickému počasí musela být spousta disciplín vynechána, i oblíbený požární útok. Místo toho byla pro děti vytvořena mlha, kde bylo možné průběžně se osvěžit. Díky sponzorům jsme rozlévanou limonádu a vodu podávali zdarma. Celkovým vítězem v daných soutěžích se stal Vít Vele, před Jakubem Musilem a bronzovým Matyášem Vinšem. Velký obdiv patřil všem: od dětí po organizátory, své si užila obsluha výčepu a obzvlášť grilu. Avšak na tento den určitě nezapomene posádka uzavřeného vozu s kolegy ze Železného Brodu, kteří ji vyprošťovali.

 

Horké a suché klima stále přetrvávalo a nám začínali problémy ohledně napouštění vody do bývalého koupaliště. Místo, které je určeno k doplňování, je v potoce uměle přehrazeno, a nějací nenechavci tuto hráz neustále bourali. Tím pádem se hladina vody v nádrži neustále snižovala, až nastalo, že jsme se ocitli 1 metr pod normálem klasické úrovně. To by mohlo představovat katastrofální následky při nutnosti čerpání vody, např. v případě požáru. Jedná se o jediné zásobní místo vody v blízkém okolí. Zde pevně doufáme, že se tato situace již nebude opakovat.

 

Závěrem prázdnin jsme po 2x uspořádali veřejnou sbírku plastových víček pro postiženou dívenku z Benešova, a opět děkujeme všem občanům, kteří přispěli. Zůčastnili jsme se také volejbalového turnaje Mukařov Open, který pořádá Tělocvičná jednota Sokol, což bylo velice příjemné odreagování, i s následujícím večerním posezením. Na podzim jsme si udělali radost koupí plynového grilu, který jsme si museli na předchozí akce zapůjčovat. Samozřejmostí je, že byl ihned zvolen vrchní grilovník (jen doufáme,že na tuto funkci nemusí být školení…), a proběhlo premiérové grilování, s velkým úspěchem. Bohužel toto byly jediné 2 akce v pozitivním duchu v loňském roce.

 

Další velké soustředění bylo směřováno k soutěži „Poslední hrejk“, která je sranda akcí na závěr sezony. Jelikož předchozí 3 ročníky vyhrálo naše družstvo, nastaly neočekávané změny. Krom velitele a jednatele, nikdo netušil, jak bude soutěž probíhat a koho co čeká. Všichni se podrobnosti dozvěděli až při nástupu. Je velká škoda, že se nedostavilo družstvo Sněhova, které patří k zakladatelům této akce, a jsme velice rádi, a obdivujeme družstvo Malé Skály, které dorazilo z celodenního ježdění a účasti na soutěžích. Přestože kolektiv z Dalešic předvedl ve II.kole nejrychlejší čas, v celkovém součtu zvítězilo družstvo Mukařova ve složení: Bulva V., Pivrnec Z., Vele J. a Vinš M. Tím pádem po čtvrtý rok za sebou zůstává putovní pohár v Mukařově. Celkové pořadí a časy soutěžících:

 

1. Mukařov A 2:25 (1:13+1:12) 2. Dalešice 3:04 (1:54+1:10) 3.Líšný 3:20 (2:05+1:15) 4.Mukařov B 3:25 (1:51+1:34) 5.Malá Skála 7:05 (2:06+4:59)

 

V závěru roku opět proběhla tzv. „Mírova vatra“, což je organizované pálení klestí s posezením pro aktivní členy. Návštěvou při výborové schůzi nás poctil starosta okrsku J.Brabec, který přiblížil návrh na vytvoření almanachu okrsku, a setkal se s naší prvotřídní podporou.

 

Ohledně zásahů byl loňský rok oproti minulým, klidnější. Ve výjezdu jsme byli 2x: v březnu, kdy hořelo sběrné místo komunálního odpadu, a v červnu, kdy šlo o technický zásah. Zde se jednalo o spadlý strom přes komunikaci v lesíku na okraji obce, a akce byla náročnější, jelikož probíhala v nočních hodinách. Úspěšně se dále podařilo proškolit výjezdovou jednotku a taktéž členy pro práci s motorovou pilou.

 

V neposlední řadě musíme připomenout, že velitel jednotky R.Hajný figuruje v soutěžích jako rozhodčí, a je zároveň i členem zastupitelstva obce. Poděkování z naší strany patří všem: sponzorům, aktivním členům a jejich rodinám, lidem kteří se na našich akcích podílejí, a zejména Obecnímu úřadu a starostovi M.Reslerovi za skvělou spolupráci a podporu.

 

 

 

 

 

ze zpráv výboru SDH sestavil T.P.

 

 

 

Kategorie: