mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Rok 2018

Vytvořeno: 11. 3. 2018 18:24 | Zveřejněno: 11. 3. 2018 18:24
Napsal Pivrnec T.

ČINNOST SDH MUKAŘOV ZA ROK 2017

 

Začátek roku nebyl oproti minulým nikterak neobvyklý. Klasické věnování se údržbě výstroje a výzbroje, temperaci budovy, shrnutí loňské činnosti a administrativě, přípravám VVH, organizaci a plánování brigád a odklízení sněhu. Samozřejmě i přípravám auta a přívěsu na STK, která proběhla uspokojivě.

Jarní měsíce pro nás započali asistencí u nebezpečného odpadu, dále klasickým svozem železného šrotu, kde nám pomáhá Obecní úřad, a čekalo nás hlavně pálení Čarodějnic a dozory. V loňském roce jsme měly nahlášeny 4 pálení ohňů a jejich kontroly. I přesto, že vše proběhlo bez větších problémů, musíme se letos soustředit pouze na oficiální ohně, jelikož ty další, soukromé, již nejsou v našich silách. Bohužel, v tomto období, kdy nás čekali ještě náročnější věci, si naše auto „postavilo hlavu“, a následující skoro půlrok nebylo k dispozici. Veškeré další jízdy probíhaly z větší části soukromým autem velitele a dalších členů.

Vcelku větší akcí pro náš Sbor byl i prořez náletů pro realitní kancelář. Za tuto práci pro nás bylo odměnou dřevo, pro temperaci v hasičárně. Prořez a vyčištění pozemků nám zabral 2 víkendy, a následovaly další 2 dny na pálení větví a dozor. Tento čas nám už bohužel narušoval klasický plán, čímž je údržba vodních zdrojů a s tím spojené záležitosti. Dokázalo se to však zvládnout a soustředili jsme se na věci bližší hasičině.

Absence našeho auta nečekaně narušila i slíbenou pomoc při materiálním zabezpečení a navážení věcí na pamětní akci „Skřib“. V průběhu týdne muselo být vše improvizačně vyřešeno, za což patří dík starostce TvJ Sokol Radce Bartůňkové, jakož i za organizaci této akce, a zároveň i Zdenku Zaoralovi. Toto vzpomenutí se setkalo s velkým zájmem nejen ze strany mukařováků, ale návštěvou obec poctili i rodáci a pamětníci. Po vzpomínání v bývalé škole organizátoři uskutečnili procházku po Mukařově a pamětních místech a následující cesta vedla na Huntířovský kopec, kde proběhlo setkání s huntířovskými sousedy. Po pietní akci a odhalení památníku, která byla v režii huntířovských, se účastníci přemístili na hřeben, kde proběhlo opékání buřtů s občerstvením a vzpomínáním, která sahala hluboko do minulosti.

Počátkem prázdnin byla zdárně dokončena rekonstrukce požární nádrže, byla položena dlažba, zprovozněno osvětlení, nově bylo položeno přítokové potrubí a svedení přepadu a odtoku do potoka. Za tuto náročnou akci patří velké poděkování Obecnímu úřadu a jeho starostovi Michalu Reslerovi. Díky tomuto mohlo Dětské odpoledne proběhnout v novém prostředí. Na naši největší akci dorazilo celkem 51 dětí a soutěže i celé odpoledne si viditělně užili (viz. samostatná zpráva – srpen 2017). V tomto období jsme dále vyčistili tzv. „máchadlo“, proběhly okolní úpravy a úklidy, taktéž i úklid koupaliště, kde nám Obecní úřad zajišťuje sekání trávy. I přes to, že úklidy probíhaly na etapy, děkujeme všem, kteří přišli pomoci.

V podzimních měsících se povedlo opravit PS-12. Má nový startér, bezkontaktní rozdělovač s ovládací skříňkou i indukční cívku. Vyměnila se většina těsnění, je natažena nová elektřina a opravil se kulový kloub. Po mnoha připomínkách našeho velitele se zlepšila i komunikace s HZS Libereckého kraje, hlavně ohledně vysílaček a pokrytí tzv. „hluchých míst“.

Naše jednotka měla v loňském roce celkem 6 výjezdů. Prvním byla dopravní nehoda s následným řízením dopravy, poté pomoc sociální pracovnici s tělesně postiženým člověkem a v říjnu následovaly zásahy technické. Zde se jednalo o odklízení následků silného větru a držení pohotovosti vyhlášenou KOPISem. Lokality našich zásahů byly: Mukařov, Želeč, Malá Skála, Sněhov, Bobov, Filka a Končiny. Za tuto činnost dostala naše jednotka pochvalu od HZS.

Závěr sportovní sezony patří v našem blízkém okolí „Poslednímu hrejku“, což je jediná soutěž, které se účastníme. Tentokrát čtyřčlenná družstva měřila své síly na Malé Skále a jednalo se např.: o běh, motání hadic či topografické znalosti. Ve skvěle připravené akci plné dobré nálady, se nejlépe vedlo kolegům z Dalešic, kteří obhájili putovní pohár. Dále se umístili hasiči z Malé Skály a Líšného. Náš tým byl bohužel diskvalifikován.

Začátek zimy nám trochu zkomplikovaly ucpané odtoky z požární nádrže, kdy stačilo jen pár centimetrů a voda by začala přetékat přes hrany. Proběhlo proškolení všech členů výjezdové jednotky a školení na motorovou pilu. Samotný konec loňského roku proběhl odklízením sněhu na autobusových zastávkách a temperancí budovy hasičské zbrojnice.

Je nutno zmínit, že ne všechny věci se nám podařilo dotáhnout do konce, hlavně ohledně bývalého koupaliště. Zatím jsme nenašli řešení ohledně některých bezohledných občanů, kteří chodí do nádrže koupat své psi a zároveň i další, kteří nechávají na místě všemožné odpadky… Stále se nám nedaří sehnat dobrovolníka z našich řad, který by aktualizoval naše internetové stránky, které využíváme zcela minimálně. Materiály i podněty jsou, ovšem není již v silách současných představitelů dělat další věci navíc. Bohužel i v loňském roce nastalo, poprvé v historii Sboru, že nebylo možné uskutečnit výborovou schůzi, kvůli absenci většiny členů.

Počet celkových aktivit Sboru se v loňském roce vyšplhal na 46 akcí, s průměrným počtem 7 našich členů. Základna čítá 20 členů, z toho 3 ve věku do 18-ti let. Nutno zde ještě podotknout, že velitel jednotky Richard Hajný působí jako rozhodčí v požárním sportu a je zastupitelem Obecního úřadu.

Závěrem chceme poděkovat všem, bez kterých by jsme fungovat nemohli. Poděkování patří zejména Obecnímu úřadu na Malé Skále a starostovi Michalu Reslerovi, Modelárně Liaz, firmě Zikuda – vodohospodářské stavby a Nadaci Preciosa. Za hmotnou pomoc děkujeme firmě Ontex a stáčírně vod Saguaro, za administrativní záležitosti Martinu Charvátovi a Petrovi Brichcímu. V neposlední řadě děkujeme všem občanům a příznivcům, kteří nás podporují a chodí nám v průběhu roku pomáhat.

Kategorie: