mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Rok 2019

Vytvořeno: 2. 2. 2019 16:47 | Zveřejněno: 2. 2. 2019 16:47
Napsal Pivrnec Z.

ČINNOST SBORU A JEDNOTKY SDH MUKAŘOV ZA ROK 2018

Začátek roku proběhl jako již po několik let, věnování se údržbě a opravám na technice, brigádám odklízení sněhu na autobusových zastávkách, kolem hasičské zbrojnice, kontejnerů, či čištění ledu u průtoků pod komunikacemi. Byla nutná temperace klubovny a garáže, proběhla kontrola výstroje a výzbroje před nadcházející inventurou, tato kontrola probíhá celoročně.

Jediná naše výdělečná akce je svoz železného šrotu. Jako každý rok jsme se mohli spolehnout na pomoc Obecního úřadu se zapůjčením multikáry na svoz po obci. Následnou nakládku a odvoz si zabezpečil Kovošrot Jablonec. Na nás zůstalo dočištění a urovnání pozemku do původního stavu.

Před naší největší akcí a to Dětského odpoledne jsme vyčistili požární nádrž. Pozemek byl již posekán Obecním úřadem a následně shrabán členy i nečleny, kteří nám každý rok chodí pomáhat. Práce probíhaly průběžně, jelikož bylo velice špatné počasí a vytížení členů v zaměstnání tomu též nepřidalo. Potřeba byl také úklid a odvoz větví od požární zbrojnice kde proběhl firmou prořez lípy a následovala každoroční Mírova vatra.

Na Dětské odpoledne dorazilo 44 dětí kteří se zůčastnili hasičských a dovednostních soutěží jednotlivců za podpory skvělého komentáře L.Bryknara. Bohužel nastaly problémy s technikou, naše i zapůjčená PS 12 vypověděly službu, tak musely být soutěže družstev v požárním útoku pro děti zrušeny. Podařilo se nám ale děti nezklamat a přes vyhlášení a předání cen jsme dovezli mašinu od kolegů z Malé Skály, tak každoročně očekávaná pěna na závěr odpoledne mohla proběhnout. Tak jako každý rok by se tato akce nemohla uskutečnit bez pomoci sponzorů. Hlavním sponzorem je již po několik let Modelárna Liaz, mezi dlouhodobé sponzory patří Nadace Preciosa a firma Zikuda-vodohospodářské stavby, dále akci podpořili místní hasiči, Obecní Úřad Malá Skála, firma Ontex, firma SČVaK /průběh a výsledky D.O.zveřejněny ve zpravodaji 2018

Soutěž Poslední hrejk kde se setkáváme na ukončení sezony s kolegy z Líšného, Malé Skály a Dalešic proběhlo v Líšném. Naše smíšené družstvo se za pěkného počasí plné legrace umístilo na 4 místě.

Ke konci roku nás čekalo opět čištění zastávek od sněhu a i tam kde je třeba. Probíhala temperace v hasičárně

Naše základna čítá 18 členů, z toho 3 děti do 18ti let. 11ti členný výbor se sešel celkem 7x, s průměrným počtem 7 členů. Proběhlo i několik pracovních porad. Ohledně aktivit Sboru a jednotky proběhlo 43 akcí, kterým bylo věnováno 1398 hodin a proběhlo 5 školení na kterých bylo stráveno 485 hodin. Celkově se jedná o 1883 hodin věnovaných SDH.

Poděkování patří všem kteří Sboru pomáhají, jak v průběhu roku, na D.O.,tak i s administrativou.

Jednotka pracovala v 11ti členné sestavě. Proběhlo 7 zásahů, 3x ohen, 3x technická pomoc a jednou evakuace osob pomocí vrtulníku, kde spolupracovali všechny složky IZS.

Během roku byli proškoleni všichni členové výjezdu, jak individuálně tak i společně.

Celý rok už vedeme všechny kondiční jízdy, zásahy i techniku a knihu jízd a jízdních rozkazů přes Port.tall.

Čarodějnic jsme se kvůli nízkému počtu členů nezůčastnili a byli na telefonech v případě výjezdu.

Proběhlo přeladění radiových stanic, kde se hlavně pozměnilo přejmenování převaděčů u některých kanálů.

Zázrakem, ale asi již naposled prošlo výjezdové vozidlo technickou kontrolou.

Přes zimní období je PS12 na celkové opravě v Dalešicích u S.Matury, který nám zprovoznil i PS 8.

Po celý rok byla kontrolována a udržována výstroj a výzbroj nám svěřená Obecním úřadem.

Poděkování Obecnímu úřadu a panu starostovi M.Rezlerovi za celoroční pomoc,J.Kinskému za přípravu STK na vozidle, S.Šmirausovi,P.Prokopovi za zapůjčení mašin na D.O. S.Maturovi za probíhající opravu PS 12,

za vedení hasičských stránek M.Charvátovi, P.Brichcímu za danové přiznání.    

Za SDH Mukařov Pivrnec Zdeněk, jednatel  

Kategorie: