mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Rok 2020

Vytvořeno: 14. 1. 2020 20:11 | Zveřejněno: 14. 1. 2020 20:11
Napsal R.Hajný

                          ZPRÁVA O ČINNOSTI JEDNOTKY ZA ROK 2019

Za tento rok jsme měli 3.zásahy

- 12.1. spadlý strom na telefonním vedení v Zelcích,                                                    

-19.5. účast při dopravní nehodě na silnici z M.Skály na Frýdštejn, 3.zatáčka,                                                                              

-5.8. požár staré kůlny za rodinným domem Knotků- již bez auta, s ruční dopravou hasicích přístrojů.                                                                                                                                                                                               

Čarodějnice- letos i "náš oheň, neboť klestího bylo až až a hrozilo, že pokud bychom to nechali na dýl, také by jsme to nemuseli zvládnout. Vše proběhlo v poklidu.                                                              

Technika- tak tady nastalo to, co se rok co rok odkládalo- a na Dětském odpoledni bylo tzv. Poslední houkání Soptíka. Takže od 29.6.2019. jsme bez vozidla, byť se někde od konce února jednalo o prodeji Hyundie od pana Stankoviče z firmy Dobráci cz. Po mnoha měsících se nakonec smlouva o prodeji vypověděla. Ke konci roku jsme navštívili kolegy v Lánech, kteří prodávali Volkswagen Transporter 4 Motion TDI, 96 kW. Po drobných právních krocích a ze 6ti zájemců a za vstřícné pomoci Obecních Úřadů jsme vozidlo 16.12. vyhráli- za což mimo jiné já osobně děkuji Jardovi Velemu a starostovi M.Skály Michalu Rezlerovi. V součastné době si to papírově vyřizují obce mezi sebou.                                                                                                  

Ke konci roku se podala žádost na AGROFET o plovoucí čerpadlo PMČ KATARAMO 1800/4,7 v kombinaci s kalovým čerpadlem MKČ KATAMARO 800/4.                                                                                       

Školení- během roku se povedlo všechny členy proškolit a i dokončit testy v jednotlivých tématech, a to jak individuálně, tak i společná témata. To i znamená, že se začíná zlepšovat proškolování, jen ještě je třeba se více zapojit do práce s PORT.ALLem.                                                                                           

Na závěr mi dovolte poděkovat především O.Ú.M.Skále, ale také i všem co nám jakkoliv pomáhají a také i těm, co mají s náma tu velkou trpělivost a výdrž...

 

                                                                                                                                          R.Hajný, velitel JSDH

Kategorie: