mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Rok 2020

Vytvořeno: 14. 1. 2020 20:33 | Zveřejněno: 14. 1. 2020 20:33
Napsal Pivrnec Z.

          Činnost Sboru a práce na požární zbrojnici

Začátkem roku proběhla inventura majetku v hasičárně, představitelé sboru se zúčastnili okolních Valných hromad a schůzí. Někteří členové sboru zdárně absolovovali školení na jejich místa v jednotce, proškolení proběhlo i u člena na motorovou pilu. Po celou dobu ještě zimního počasí byla nutná temperace klubovny a garáže, takže i příprava dřeva.           

V jarních měsících jsme se zaměřili hlavně na odklízení sněhu na autobusových zastávkách a u kontejnerů odpadu na točně. Několikrát byli zkontrolovány průtoky potoka pod komunikacemi, kde došlo i následně k pročištění.Došlo i k zaplavení soukr. pozemku ale včasným zásahem nedošlo k zaplavení komunikace. Rozřezání spadlého stromu u požární nádrže a následný prořez dalších stromů jsme spojili s opravou přístřešku na občerstvení.                                              

Již v teplejším počasí bylo uklizeno kolem hasičárny, proběhly úpravy a několikaroční neštěstí prořezu a očisty spodku lípy. Ke konci dubna následovala tradiční Mírova vatra.                                                      

Následující měsíc byl věnován svozu železného šrotu v obci. Příprava místa na svoz, prořez náletů, posekání trávy, úklid a úprava do původního stavu je každý rok samozřejmostí.                                          

Při každém svozu nám je nápomocna zapůjčená multikára z Obecního Úřadu. Naložení, odvoz a roztřídění šrotu je domluveno s Kovošrotem v JBC kde nám vždy vyjdou vstříc.                                                 

V červnu bylo na plánu rozšíření přístřešku u požární nádrže jelikož jsme se již několikrát přesvědčili o malém místě. Konstrukce z lešenářských trubek a zastřešení vlnitými plechy by mělo pomoci k lepšímu zázemí na Dětské odpoledne. Též se upravila zemina kolem betonů.                                        

Při čištění požární nádrže jsme zjistili špatný stav máchadla, kde bylo potřeba odkopat vrchní a boční strany betonových stěn, pak přišla drenážka a zasypání makadamem. Máchadlo poté bylo vyčištěno a vysekáno místo šoupěte výpusti. Jelikož byl jako každý rok téměř mizivý přítok do nádrže bylo nutné rozšíření a zdokonalení přehrazení potoka.                                                         

V červenci začali rozsáhlé přípravy na Dětské odpoledne. Tráva kolem nádrže byla posekána Obcí, na nás připadlo dosekání, hrabání a úklid. Opravy některých disciplín a příprava nových soutěžních dovedností zabrala spousta času. Po Dětském odpoledni nastaly úklidy jak u nádrže tak v hasičárně. Ještě nutno podotknout že to byla poslední akce našeho auta.                                              

Po mnoha letech jsme začali s požárním sportem a můžeme říct že ne docela špatně. Máme možnost jezdit trénovat ke kolegům na Malou Skálu, kteří nám pomohli nejen zázemím, ale i darem některých soutěžních potřeb. Na oplátku jsme jeli pomoci při úpravách sportovního hasičského hřiště. První naše soutěž v Dalešicích dopadla vcelku dobře.

                                                                 

Nadešel konec srpna a svatba dvou našich členů. V rámci předání daru od sboru jsme v zásahovém oděvu udělali pro novomanžele i nějakou tu lumpárnu.                                                                        

Potkala nás i věc nad kterou zůstává rozum stát. To, že místní houbař vleze pro houbu do močálů a málem se utopí docela chápem ale když pak prostor opáskujem jako nebezpečný se zákazem vstupu a poté je tam našlapáno v bahně, díry po kolena po celém prostoru to už nám hlava nebere. Škoda zabezpečovací pásky, kdyby tam nebyla tak tam nikdo nejde.                                         

Jednou z posledních akcí která nás čekala byla soutěž Poslední hrejk. Sešli jsme se tak akorát do počtu ale akce povedená. Pohár putoval po zásluze ke kolegům do Líšného. Téhož dne se ještě vyčistili přepady nádrže a jímky, poté byl přítok do nádrže zastaven.                                                            

 Začátkem prosince nás čekala brigáda na dřevo. Vše bylo rozřezáno, naštípáno, uklizeno.

Práce na zbrojnici probíhali spíše nárazově, co bylo třeba to se opravilo či upravilo ihned.                                  

Proběhla oprava a nástřik krbových kamen, byli namontovány úchyty na sportovní savice, opravili se vrata do garáže se kterýmy jsou neustále problémy. Na brigádu úklidu jsme se sešli čtyřikrát.                                                                                        

Bohužel, co se nevyřešilo jsou trhliny rohů venkovních zdí jak u garáže tak klubovny. Tento problém se řeší již čtvrtý rok a trhliny jsou stále větší a hlubší. Dále se nevyřešila vodovodní přípojka do klubovny.

Závěrem chceme poděkovat Obecnímu Úřadu a hlavně panu Starostovi Michalu Rezlerovi který to s námi neměl lehké za vstřícnost a vždy za jakoukoli pomoc našemu sboru.                                         

Velký dík patří J.Velemu za neskutečnou trpělivost při schánění nového auta pro sbor.                                         

Poděkování M.Charvátovi za vedení hasičských internetových stránek, J.Kouškovi za plechy na přístřešek k pož.nádrži, všem kteří nám chodí pomáhat na D.O. i mimo něj.    

 

                                                        Zdeněk Pivrnec 

Kategorie: