mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Rok 2020

Vytvořeno: 14. 1. 2020 20:37 | Zveřejněno: 14. 1. 2020 20:37
Napsal Hajný R.

         PLÁN ČINNOSTI SDH MUKAŘOV NA ROK 2020

Celoročně - proškolování členů výjezdové jednotky a závěrečný test odborné přípravy všech členů jednotky, seznámení s novým vozem a práce na jeho výzbroji.

11.1.   VVH

22.1.   HZS JBC velitelský den

zima  - celkový úklid hasičárny se zaměřením na půdní prostory

8-9.2.  - školení rozhodčího Požárního sportu, Plamen a Dorost

21.2.  - účast na VVH okrsku-kandidování našeho člena na starostu

po zimě  - začátek prací na koupališti-výstavba nové zděné budovy na zázemí požární nádrže

21.3.-22.3  - jablonecká hala Mladých hasičů

28.3.-29.3.  - jablonecká hala Dorostu a dospělí

30.4.  - pálení čarodějnic

duben-květen  - svoz šrotu

květen  - 1.kolo okrskové soutěže

cca 14dní před D.O.  - čištění požární nádrže

4.7.  - Dětské odpoledne se zaměřením na hasičskou činnost

srpen  - účast na volejbalovém turnaji TcJ Sokol Mukařov

29.8.  - účast v Líšném na soutěži - Kučerův palouk

říjen  - účast na Posledním hrejku

během roku  - dle potřeby Mírova vatra

dle termínu  - proškolení na pilu

prosinec  - inventura

prosinec  - závěrečný test členů výjezdové jednotky

-dále podílení se na pracech na hasičské zbrojnici a hasičské technice

-kontrola a pročištění propustí v obci

-celoroční zlepšování profesní úrovně členů výjezdové jednotky

-celoroční údržba výstroje a výzbroje

 -podle situace a možností se zaměříme na údržbu vodních zdrojů

-v zimním období údržba autobusových zastávek a temperace v hasičárně

 

                                                                                                                                                 R.Hajný-velitel JSDH 

Kategorie: