mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Rok 2020

Vytvořeno: 16. 3. 2020 18:28 | Zveřejněno: 16. 3. 2020 18:28
Napsal Super User

Vláda České republiky vyhlásila pro území našeho státu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním

výskytu koronaviru nouzový stav.

Vláda s účinností ode dne 16.března 2020 od 0:00 hodin do dne 24.března 2020 do 6:00 hodin

 1. Zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
 2. a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
 3. b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými
 4. c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb /potraviny, léky, zdravotnické a hygie-

       nické zboží, krmiva a potřeby pro zvířata/,

       včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nez-

       bytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot

 1. d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu /dobrovolnictví, sousedská výpomoc/
 2. e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu pří-

       buzných  a osob blízkých, a zařízení veterinární péče

 1. f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu pří-

       buzných a osob blízkých

 1. g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění:

            - bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace

            - ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti

            - individuální duchovní péče a služby

            - veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury

            - služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby

            - veterinární péče

 1. h) pobytu v přírodě nebo parcích
 2. i) cest zpět do místa svého bydliště
 3. j) pohřbů
 1. Nařizuje:
 2. a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu

       nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště

 1. b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
 1. Doporučuje:
 2. a) zaměstnavatelům:

- využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě 

  bydliště

- podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní   

  smlouvě

- omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele

 1. b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry
 2. c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk
 3. d) osobám zajišťujícím služby omezit přímý kontakt se zákazníky
 4. e) provozovatelům veřejných služeb:

            - vytvořit podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry

            - zajistit zvýšená hygienická opatření, zejména dezinfekcí

Kategorie: