Sbor Dobrovolných Hasičů

Mukařov u Malé Skály

Jelikož jsme si v loňském roce nemohli připomenout výročí 125.založení Sboru, budeme, pokud to situace dovolí, směřovat akce tímto směrem. Jelikož je budoucnost ohledně COVIDu stále nejasná, neuvádíme ani termíny. Jakmile to bude možné, po dohodě s dalšími složkami v Mukařově, budou datumy upřesněny.

 

zima                            - odklízení sněhu u zbrojnice, kontejnerů a u autobusových zastávek

                                   - temperace hasičské zbrojnice

                                   - Valná hromada

                                   - účast na VH okrsku

jaro                             - úpravy ve zbrojnici ohledně uskladnění výzbroje a výstroje, inovace osvětlení v klubovně

                                   - svoz železného šrotu a elektroodpadu

                                   - vyčištění vodních zdrojů a propustí pod komunikacemi

léto                             - Dětské odpoledne se zaměřením na hasičskou činnost

                                   - oficiální zprovoznění nového skladu u požární nádrže

podzim                       - zhotovení přístřešku na dřevo u zbrojnice, příprava dřeva

                                   - účast na soutěži „Poslední hrejk“

                                   - dle možnosti akci pro děti (je v jednání)

zima                            - inventura

dle situace                  - Mírova vatra

celoročně                    - pokračování na pracech a zázemí u požární nádrže, úprava terénu

                                   - kontrola a údržba vodních zdrojů a propustí

                                   - údržba výstroje a výzbroje

                                   - práce a údržba na hasičské zbrojnici

JEDNOTKA

30.4.                            - dozor při pálení „Čarodějnic“

29.5.                            - I.kolo okrskové soutěže

29.8.                            - účast na soutěži Kučerův palouk

dle termínu                - proškolení na motorovou pilu

prosinec                      - závěrečný test členů jednotky

celoročně                    - proškolování a zlepšování profesní úrovně členů, seznámení s novým vybavením, či

                                     změnami v činnosti výjezdu

SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU (rozhodčí – R.Hajný)

5.-7.3.                          školení rozhodčích

27.-28.3.                      Jablonecká hala mladých hasičů

17.-18.4.                       Jablonecká hala

 

 

 

dle podkladů R.Hajného a dohody výboru vypracoval T.Pivrnec