Sbor Dobrovolných Hasičů

Mukařov u Malé Skály

 
POUŽITÍ PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
 
Běžné hasící přístroje slouží pro hašení malých požárů při jejich včasném zjištění. Pokud se požár rozšiřuje, myslete na vlastní bezbečí, zasažený prostor opusťte, vyhlaste požární poplach - kterým varujete ostatní a zavolejte linku 150 nebo 112. V tu chvíli si každopádně připravte svoje iniciály a místo události, kde se dění nachází. Doba činnosti přenosného hasícího přístroje je podle jeho náplně, i jen několik desítek vteřin. Povinnost nechat přístroje kontrolovat je v intervalu 1 rok.
 
POKUD MUSÍTE PŘÍSTROJ POUŽÍT
 
- na hasícím přístroji odstraňte pojistku
- držte hasící přístroj ve svislé poloze, dnem dolů
- namiřte hadici, trysku a vývod v bezpečné vzdálenosti od vás na oheň
- spusťte hašení otevřením ventilu
- haste po směru větru a od kraje požáru
- pokud hoří stěna, haste zdola nahoru
- kapající a stékající látky haste z hora dolů
 
VODNÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ:
 
je vhodný zejména na požáry pevných látek. Nikdy se nesmí použít na požáry elektrických zařízení.
 
PĚNOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ:
 
vhodný zejména na požáry hořlavých kapalin. Nikdy se nesmí použít na požáry elektrických zařízení.
 
SNĚHOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - CO2:
 
vhodný zejména na požáry hořlavých plynů a par. Hubici sněhového hasícího přístroje je nutné držet za izolovanou rukověť, jelikož hrozí omrznutí.          Je vhodný mimo jiné na požáry elektrických zařízení.
 
PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ:
 
univerzální druh hasícího přístroje, který je vhodný i k hašení elektrických zařízení. Nutno brát v potaz následné škody způsobené jemným práškem. Ten          je velmi jemný a jeho odstraňování např. z elektrotechniky je prakticky nemožné. Tento hasící přístroj je již povinnou výbavou nových rodinných domů.
 
HALOTRONOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ:
 
většinou obsahuje nedýchatelnou náplň. Funguje na stejném principu jako práškové přístroje, ovšem bez negativního vlivu na elektronické součástky.
 
 

Pevně doufáme, že nebude nutné, aby jste hasící přístroje museli použít. V případě nejasností kontaktujte velitele jednotky, či někoho z členů výjezdu.