Sbor Dobrovolných Hasičů

Mukařov u Malé Skály

 

   V průběhu celého roku jsme o svěřenou techniku řádně pečovali a prováděli jsme veškeré zkoušky.

   Na výjezdovém automobilu byla, tak jako každý rok provedena STK a nezbytné opravy a pravidelná údržba.

   Na Dětském odpoledni, při ukázce požárního útoku došlo k poruše vývěvy na čerpadle PS-12. Celou akci nám to nezmařilo, protože se povedlo zavodnit čerpadlo alternativním způsobem.

   Za spolupráce s velitelem JSDH Malá Skála Petrem Prokopem, který nám poskytl náhradní díly, se tato závada povedla ve velmi krátké době odstranit.

                                                                                                                                                  Jaroslav Vele

 

 

Jelikož nebyly stále obdrženy podklady od stávajícího velitele jednotky V.Bulvy, zkompletoval loňské zásahy naší jednotky J.Vele.

 

16.1.    Sněhov           stržené elektrické vedení                           JSDH nevyjela

17.1.    Sněhov           stržené elektrické vedení                           JSDH nevyjela

29.1.    Sněhov           spadlý strom přes komunikaci                 zásah společně s HZS Turnov

29.7.    Záborčí          hustý kouř z lesa, průzkum                      zásah společně s JSDH Malá Skála, Líšný

                                                                                                          a HZS Turnov (planý poplach)

18.9.    Mukařov       spadlý strom přes komunikaci                 společně s HZS Turnov

18.11.  Sněhov           únik ropných látek                                     JSDH nevyjela

25.11.  Sněhov           spadlý strom přes komunikaci                 JSDH nevyjela

                                                                                                          Tímto J.Velemu za SDH děkuji            T.Pivrnec