Sbor Dobrovolných Hasičů

Mukařov u Malé Skály

V lednu proběhla VVH, kde jsme mimo obvyklého bilancování uplynulého roku, také přivítali dva nové členy. V témže měsíci byli dva členové jednotky vysláni na školení velitele a strojníka do Jablonci nad Nisou.

V únoru naše jednotka poprvé letos vyjela k zásahu. Při tání sněhu a dešti došlo k ucpání propustku pod komunikací v Mukařově Končinách.

Na začátku března proběhlo v naší klubovně základní a pravidelné školení členů jednotky. Během března jednotka vyjela 3x. Jednou k požáru budovy na Malé Skále. Pak jsme likvidovali spadlý strom na komunikaci pod Mukařovem směr Želeč a naposledy to byl noční požár v Mukařově v části zvané „Na kalhotech“.

Doufám, že takovýchto událostí bude co nejméně, ale pokud k nějaké dojde, tak aby vše dopadlo dobře, tak jak tomu bylo u všech výše zmíněných.

Vele J.