Sbor Dobrovolných Hasičů

Mukařov u Malé Skály

 

   Pomalu se blíží období, kdy budeme moci bilancovat a shrnout první pololetí letošního roku. Je až neskutečné, jak ten čas rychle letí.

   Letošní rok patří asi vůbec mezi naše nejakčnější. Naší aktivitu nesměřujeme pouze k technice a klasickým hasičským záležitostem. Pořádali jsme již tradiční „Mírovu vatru“, kde jsme se v dobré náladě sešli a krom organizačních věcí a dozoru, se dobře bavili. Nejnáročnější byl asi svoz šrotu a elektroodpadu po obci, jelikož se jedná o vícedenní záležitost. Zde patří velký dík Obecnímu úřadu za podporu a zázemí. Neustále probíhají různé brigády zaměřené na různé činnosti. Po zimě bylo nutné opravit pergolu a připravit zázemí u požární nádrže. Proběhlo vyčištění bývalého koupaliště, včetně záložního zdroje tzv. „máchadla“. Dále probíhají přípravy ohledně vodovodní přípojky.

   Mukařovská jednotka je v letošním roce stále ve střehu. I přesto, že jsme se dvakrát nesešli, z důvodu směnování většiny členů, máme za sebou již 6 výjezdů. 2x na Malé Skále, kde se jednalo o požár ve sklepě domu a požár travnatého porostu, 4x v Mukařově a blízkém okolí. Zatopená komunikace s loukou, spadlé elektrické vedení, strom přes komunikaci a požár u neobydleného domu.

   V současné době vše směřuje k Dětskému odpoledni a přípravám. V letošním roce si chceme i připomenout 110. výročí od konání prvního Dětského hasičského odpoledne v Mukařově. Akce se bude konat v sobotu 1.7. od 13-ti hodin v areálu bývalého koupaliště. Tímto Vás zároveň srdečně zveme.

Tomáš Pivrnec