Sbor Dobrovolných Hasičů

Mukařov u Malé Skály

Začátkem roku nám na Valné hromadě bylo starostou obce předáno novější zásahové vozidlo, které se muselo ještě vybavit a doladit. Celý leden byl proto věnován práci na vozidle

Nečekaný noční příval sněhu nás vyslal na údržbu u autobusových zastávek a u kontejnerů na točně a následné oteplení zase na čištětí průtoků pod komunikacemi.

Proběhla evidence výzbroje a výstroje a následně byla svolána brigáda na přeorganizování garáže a klubovny z důvodu uvolnění místa většímu vozidlu.

Dlouholetý problém s proschlou lípou byl vyřešen povolením, pokácení firmou a rozřezáním našimi členy. O palivové dřevo jsme se podělili s místní TcJ Sokol ,následný úklid a odvoz větví se již prováděl v klidu následující dny.

Každoroční svoz šrotu proběhl v celku bez komplikací, ale poprvé jsme využili nabídky firmy Elektrowin na sběr elektroodpadu a to bylo vcelku náročnější. Odvoz probíhal až do noci.

Čištění požární nádrže proběhlo sice v menším počtu členů ale též bez problémů.

Hasičské Dětské odpoledne jsme letos uskutečnit nemohli, tak byl veškerý volný čas věnován výstavbě zázemí u požární nádrže hlavně k tomuto určení.

Po celý rok byly kontrolovány a čištěny všechny průtoky i přepady po celé vsi.

Se Starostou obce byly rozvezeny hygienické prostředky po domech a od našich členů přislíbena pomoc která se týkala nákupů potravin.

Na těchto údržbách a brigádách se průběžně odpracovalo 310 hodin, jinak se vše odehrávalo u požární nádrže na stavbě.

Poděkování OÚ a starostovi za aktivitu ohledně zásahového vozidla a zároven za vstřícnost při zajištění svozu šrotu a zajištění prostoru pro elekroodpad.

Z.Pivrnec - jednatel