mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Vytvořeno: 22. 2. 2020 22:02 | Zveřejněno: 22. 2. 2020 22:02
Napsal T.P.
V pátek 21.2.2020 se konala v penzionu Jizera na Malé Skále Valná hromada okrsku Frýdštejn. Zúčastnili se jí zástupci všech Sborů, bohužel již bez SDH Sněhov, které ukončilo svoji aktivní činnost.
   Tentokrát se jednalo o volební Valnou hromadu, která probíhá dle stanov po 5-ti letech. Novým starostou okrsku byl zvolen velitel JSDH Mukařov Richard Hajný, kterému gratulujeme. Nově zvolenému starostovi přejeme hodně pevných nervů, výdrže a úspěchů, kdy se budeme snažit mu být oporou.
   Odstupujícímu starostovi, Janu Brabcovi, který vykonával funkci od samotného založení okrsku Frýdštejn, děkujeme za vše, co pro náš okrsek vykonal. Jeho návštěvy v Mukařově pro nás byly vždy povzbuzením, a tímto mu přejeme hlavně hodně zdraví, pohody a klidu. V neposlední řadě nesmíme opomenout "Almanach okrsku", který byl cílem J.Brabce, a byl doveden do zdárného konce. Vytvoření tohoto almanachu bude určitě pro každý Sbor vzpomínkou a zároveň i inspirací. Honzo děkujeme !

Vytvořeno: 14. 1. 2020 20:37 | Zveřejněno: 14. 1. 2020 20:37
Napsal Hajný R.

         PLÁN ČINNOSTI SDH MUKAŘOV NA ROK 2020

Celoročně - proškolování členů výjezdové jednotky a závěrečný test odborné přípravy všech členů jednotky, seznámení s novým vozem a práce na jeho výzbroji.

11.1.   VVH

22.1.   HZS JBC velitelský den

zima  - celkový úklid hasičárny se zaměřením na půdní prostory

8-9.2.  - školení rozhodčího Požárního sportu, Plamen a Dorost

21.2.  - účast na VVH okrsku-kandidování našeho člena na starostu

po zimě  - začátek prací na koupališti-výstavba nové zděné budovy na zázemí požární nádrže

21.3.-22.3  - jablonecká hala Mladých hasičů

28.3.-29.3.  - jablonecká hala Dorostu a dospělí

30.4.  - pálení čarodějnic

duben-květen  - svoz šrotu

květen  - 1.kolo okrskové soutěže

cca 14dní před D.O.  - čištění požární nádrže

4.7.  - Dětské odpoledne se zaměřením na hasičskou činnost

srpen  - účast na volejbalovém turnaji TcJ Sokol Mukařov

29.8.  - účast v Líšném na soutěži - Kučerův palouk

říjen  - účast na Posledním hrejku

během roku  - dle potřeby Mírova vatra

dle termínu  - proškolení na pilu

prosinec  - inventura

prosinec  - závěrečný test členů výjezdové jednotky

-dále podílení se na pracech na hasičské zbrojnici a hasičské technice

-kontrola a pročištění propustí v obci

-celoroční zlepšování profesní úrovně členů výjezdové jednotky

-celoroční údržba výstroje a výzbroje

 -podle situace a možností se zaměříme na údržbu vodních zdrojů

-v zimním období údržba autobusových zastávek a temperace v hasičárně

 

                                                                                                                                                 R.Hajný-velitel JSDH 

Vytvořeno: 14. 1. 2020 20:33 | Zveřejněno: 14. 1. 2020 20:33
Napsal Pivrnec Z.

          Činnost Sboru a práce na požární zbrojnici

Začátkem roku proběhla inventura majetku v hasičárně, představitelé sboru se zúčastnili okolních Valných hromad a schůzí. Někteří členové sboru zdárně absolovovali školení na jejich místa v jednotce, proškolení proběhlo i u člena na motorovou pilu. Po celou dobu ještě zimního počasí byla nutná temperace klubovny a garáže, takže i příprava dřeva.           

V jarních měsících jsme se zaměřili hlavně na odklízení sněhu na autobusových zastávkách a u kontejnerů odpadu na točně. Několikrát byli zkontrolovány průtoky potoka pod komunikacemi, kde došlo i následně k pročištění.Došlo i k zaplavení soukr. pozemku ale včasným zásahem nedošlo k zaplavení komunikace. Rozřezání spadlého stromu u požární nádrže a následný prořez dalších stromů jsme spojili s opravou přístřešku na občerstvení.                                              

Již v teplejším počasí bylo uklizeno kolem hasičárny, proběhly úpravy a několikaroční neštěstí prořezu a očisty spodku lípy. Ke konci dubna následovala tradiční Mírova vatra.                                                      

Následující měsíc byl věnován svozu železného šrotu v obci. Příprava místa na svoz, prořez náletů, posekání trávy, úklid a úprava do původního stavu je každý rok samozřejmostí.                                          

Při každém svozu nám je nápomocna zapůjčená multikára z Obecního Úřadu. Naložení, odvoz a roztřídění šrotu je domluveno s Kovošrotem v JBC kde nám vždy vyjdou vstříc.                                                 

V červnu bylo na plánu rozšíření přístřešku u požární nádrže jelikož jsme se již několikrát přesvědčili o malém místě. Konstrukce z lešenářských trubek a zastřešení vlnitými plechy by mělo pomoci k lepšímu zázemí na Dětské odpoledne. Též se upravila zemina kolem betonů.                                        

Při čištění požární nádrže jsme zjistili špatný stav máchadla, kde bylo potřeba odkopat vrchní a boční strany betonových stěn, pak přišla drenážka a zasypání makadamem. Máchadlo poté bylo vyčištěno a vysekáno místo šoupěte výpusti. Jelikož byl jako každý rok téměř mizivý přítok do nádrže bylo nutné rozšíření a zdokonalení přehrazení potoka.                                                         

V červenci začali rozsáhlé přípravy na Dětské odpoledne. Tráva kolem nádrže byla posekána Obcí, na nás připadlo dosekání, hrabání a úklid. Opravy některých disciplín a příprava nových soutěžních dovedností zabrala spousta času. Po Dětském odpoledni nastaly úklidy jak u nádrže tak v hasičárně. Ještě nutno podotknout že to byla poslední akce našeho auta.                                              

Po mnoha letech jsme začali s požárním sportem a můžeme říct že ne docela špatně. Máme možnost jezdit trénovat ke kolegům na Malou Skálu, kteří nám pomohli nejen zázemím, ale i darem některých soutěžních potřeb. Na oplátku jsme jeli pomoci při úpravách sportovního hasičského hřiště. První naše soutěž v Dalešicích dopadla vcelku dobře.

                                                                 

Nadešel konec srpna a svatba dvou našich členů. V rámci předání daru od sboru jsme v zásahovém oděvu udělali pro novomanžele i nějakou tu lumpárnu.                                                                        

Potkala nás i věc nad kterou zůstává rozum stát. To, že místní houbař vleze pro houbu do močálů a málem se utopí docela chápem ale když pak prostor opáskujem jako nebezpečný se zákazem vstupu a poté je tam našlapáno v bahně, díry po kolena po celém prostoru to už nám hlava nebere. Škoda zabezpečovací pásky, kdyby tam nebyla tak tam nikdo nejde.                                         

Jednou z posledních akcí která nás čekala byla soutěž Poslední hrejk. Sešli jsme se tak akorát do počtu ale akce povedená. Pohár putoval po zásluze ke kolegům do Líšného. Téhož dne se ještě vyčistili přepady nádrže a jímky, poté byl přítok do nádrže zastaven.                                                            

 Začátkem prosince nás čekala brigáda na dřevo. Vše bylo rozřezáno, naštípáno, uklizeno.

Práce na zbrojnici probíhali spíše nárazově, co bylo třeba to se opravilo či upravilo ihned.                                  

Proběhla oprava a nástřik krbových kamen, byli namontovány úchyty na sportovní savice, opravili se vrata do garáže se kterýmy jsou neustále problémy. Na brigádu úklidu jsme se sešli čtyřikrát.                                                                                        

Bohužel, co se nevyřešilo jsou trhliny rohů venkovních zdí jak u garáže tak klubovny. Tento problém se řeší již čtvrtý rok a trhliny jsou stále větší a hlubší. Dále se nevyřešila vodovodní přípojka do klubovny.

Závěrem chceme poděkovat Obecnímu Úřadu a hlavně panu Starostovi Michalu Rezlerovi který to s námi neměl lehké za vstřícnost a vždy za jakoukoli pomoc našemu sboru.                                         

Velký dík patří J.Velemu za neskutečnou trpělivost při schánění nového auta pro sbor.                                         

Poděkování M.Charvátovi za vedení hasičských internetových stránek, J.Kouškovi za plechy na přístřešek k pož.nádrži, všem kteří nám chodí pomáhat na D.O. i mimo něj.    

 

                                                        Zdeněk Pivrnec 

Vytvořeno: 14. 1. 2020 20:18 | Zveřejněno: 14. 1. 2020 20:18
Napsal Vele J.

ZPRÁVA O TECHNICE

 

    Po problémech v r.2019 s naší PS12 jsme požádali Standu Maturu z Dalešic o pomoc s její opravou, protože v našich řadách není nikdo, kdo by se mohl pustit do opravy motoru.     Vše se podařilo a Standovi patří obrovské poděkování.

    Další velký problém nastal s naším autem. Věděli jsme, že v létě mu končí STK a jeho kondice nedovolí, aby další kontrolou prošlo. Již v únoru jsme tedy začali hledat nové. Povedlo se sehnat Hyundai H1 Starex 4x4 od firmy Dobráci cz/sk z Havl. Brodu. Na toto auto nám zastupitelstvo obce odsouhlasilo potřebný obnos. Jeli jsme se do Havl. Brodu na toto auto podívat. Měli jsme několik výhrad, ale po utvrzení od prodávajícího, že vše bude tak jak požadujeme, jsme si tzv. plácli. OÚ zaplatil zálohu a už jsme se těšili, až budou dokončené všechny práce na vozidle a my budeme moci, na našem Dětském odpoledni, představit nové vozidlo.

Natěšení se však změnilo v noční můru. Ze strany prodávajícího byl najednou vše problém. Problém s dodavateli dílů, problém s firmou provádějící úpravy na vozidle, problém, problém, problém. Vrcholem všeho bylo oznámení, že pán odjíždí na celé září na dovolenou. Po další komunikaci došlo k vypovězení smlouvy a my jsme začali hledat nanovo.

Na konci listopadu jsme se dozvěděli, že obec Lány u Kladna prodává své vozidlo VW Transportér T5 4motion. Ihned jsme začali s velitelem zmíněné obce komunikovat a na 7. prosince jsme si dohodli prohlídku vozidla. To jsme prohlédli, projeli, zjistili fakta o opravách a bylo jasné, že o něj velmi stojíme. OÚ na MS tedy poslal nabídku na koupi vozu a ta byla při zasedání zastupitelstva obce Lány vybrána jako nejlepší. Tento čtvrtek jsme vozidlo převzali a čeká se jen na to, až bude zapsáno do IZS LK.

  O techniku se snažíme starat pravidelně a co nejlépe, o čemž jsou i vedeny písemné záznamy.

 Dále bych vás rád informoval o tom, že jsme se v r.2019 rozhodli, opět po dlouhých letech věnovat požárnímu sportu. V tomto nám velice pomohl pan Radek Havelka z SDH MS. A to nejen cennými radami ale i materiálně. Jemu patří obrovské poděkování! Po několika trénincích na hřišti na Malé Skále, jsme se zúčastnili noční soutěže v Dalešicích. Mezi všemi účastníky jsme jako jediní soutěžili v Péesech a se starými přilbami oproti ostatním týmům v elasťácích.  A také jsme zaujali tím, že jako jediní jsme měli vlastní roztleskávačky. V neposlední řadě jsme ale určitě zaujali tím, že v naší kategorii PS12 jsme se umístili na úžasném 6. místě!!! Více jsme toho v r.2019 vzhledem k ostatním povinnostem bohužel nestihli. Ale jak ještě bude zmíněno v plánu na rok 2020, by jsme chtěli býti v tomto i nadále aktivní.

   Poslední informace ode mne se týká našeho koupaliště.  V letošním roce bychom chtěli strhnout stávající objekt bývalých šaten a toalet, který nejen že je ostudou, ale již začíná být i nebezpečný. Na stejném místě vyroste nový domek, který bude sloužit z části jako sklad na zařízení potřebné na Dětské odpoledne a na nářadí na čištění a úpravu koupaliště. Tím se odlehčí naší zbrojnici, která praská ve švech. A z části pro umístění chemického WC při konání veřejných akcí.

 Na toto bylo zastupitelstvem OÚ pamatováno při schvalování rozpočtu na r. 2020 a na zázemí koupaliště byla schválena částka 100tis Kč. Za což zastupitelstvu v čele se starostou Michalem Rezlerem patří poděkování.

Předpokládáme, že celou částku nespolkne tato stavba, tak bychom chtěli zbytek  využít na opravu stávajících stánků v horní části areálu a na úpravu terénu v jejich okolí.

S pracemi chceme začít okamžitě po zimě, aby se vše stihlo co možná nejdříve.

                                                                                                                     Vele J.

Přihlášení

Online

Reklama