mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Vytvořeno: 14. 1. 2020 20:18 | Zveřejněno: 14. 1. 2020 20:18
Napsal Vele J.

ZPRÁVA O TECHNICE

 

    Po problémech v r.2019 s naší PS12 jsme požádali Standu Maturu z Dalešic o pomoc s její opravou, protože v našich řadách není nikdo, kdo by se mohl pustit do opravy motoru.     Vše se podařilo a Standovi patří obrovské poděkování.

    Další velký problém nastal s naším autem. Věděli jsme, že v létě mu končí STK a jeho kondice nedovolí, aby další kontrolou prošlo. Již v únoru jsme tedy začali hledat nové. Povedlo se sehnat Hyundai H1 Starex 4x4 od firmy Dobráci cz/sk z Havl. Brodu. Na toto auto nám zastupitelstvo obce odsouhlasilo potřebný obnos. Jeli jsme se do Havl. Brodu na toto auto podívat. Měli jsme několik výhrad, ale po utvrzení od prodávajícího, že vše bude tak jak požadujeme, jsme si tzv. plácli. OÚ zaplatil zálohu a už jsme se těšili, až budou dokončené všechny práce na vozidle a my budeme moci, na našem Dětském odpoledni, představit nové vozidlo.

Natěšení se však změnilo v noční můru. Ze strany prodávajícího byl najednou vše problém. Problém s dodavateli dílů, problém s firmou provádějící úpravy na vozidle, problém, problém, problém. Vrcholem všeho bylo oznámení, že pán odjíždí na celé září na dovolenou. Po další komunikaci došlo k vypovězení smlouvy a my jsme začali hledat nanovo.

Na konci listopadu jsme se dozvěděli, že obec Lány u Kladna prodává své vozidlo VW Transportér T5 4motion. Ihned jsme začali s velitelem zmíněné obce komunikovat a na 7. prosince jsme si dohodli prohlídku vozidla. To jsme prohlédli, projeli, zjistili fakta o opravách a bylo jasné, že o něj velmi stojíme. OÚ na MS tedy poslal nabídku na koupi vozu a ta byla při zasedání zastupitelstva obce Lány vybrána jako nejlepší. Tento čtvrtek jsme vozidlo převzali a čeká se jen na to, až bude zapsáno do IZS LK.

  O techniku se snažíme starat pravidelně a co nejlépe, o čemž jsou i vedeny písemné záznamy.

 Dále bych vás rád informoval o tom, že jsme se v r.2019 rozhodli, opět po dlouhých letech věnovat požárnímu sportu. V tomto nám velice pomohl pan Radek Havelka z SDH MS. A to nejen cennými radami ale i materiálně. Jemu patří obrovské poděkování! Po několika trénincích na hřišti na Malé Skále, jsme se zúčastnili noční soutěže v Dalešicích. Mezi všemi účastníky jsme jako jediní soutěžili v Péesech a se starými přilbami oproti ostatním týmům v elasťácích.  A také jsme zaujali tím, že jako jediní jsme měli vlastní roztleskávačky. V neposlední řadě jsme ale určitě zaujali tím, že v naší kategorii PS12 jsme se umístili na úžasném 6. místě!!! Více jsme toho v r.2019 vzhledem k ostatním povinnostem bohužel nestihli. Ale jak ještě bude zmíněno v plánu na rok 2020, by jsme chtěli býti v tomto i nadále aktivní.

   Poslední informace ode mne se týká našeho koupaliště.  V letošním roce bychom chtěli strhnout stávající objekt bývalých šaten a toalet, který nejen že je ostudou, ale již začíná být i nebezpečný. Na stejném místě vyroste nový domek, který bude sloužit z části jako sklad na zařízení potřebné na Dětské odpoledne a na nářadí na čištění a úpravu koupaliště. Tím se odlehčí naší zbrojnici, která praská ve švech. A z části pro umístění chemického WC při konání veřejných akcí.

 Na toto bylo zastupitelstvem OÚ pamatováno při schvalování rozpočtu na r. 2020 a na zázemí koupaliště byla schválena částka 100tis Kč. Za což zastupitelstvu v čele se starostou Michalem Rezlerem patří poděkování.

Předpokládáme, že celou částku nespolkne tato stavba, tak bychom chtěli zbytek  využít na opravu stávajících stánků v horní části areálu a na úpravu terénu v jejich okolí.

S pracemi chceme začít okamžitě po zimě, aby se vše stihlo co možná nejdříve.

                                                                                                                     Vele J.

Vytvořeno: 14. 1. 2020 20:11 | Zveřejněno: 14. 1. 2020 20:11
Napsal R.Hajný

                          ZPRÁVA O ČINNOSTI JEDNOTKY ZA ROK 2019

Za tento rok jsme měli 3.zásahy

- 12.1. spadlý strom na telefonním vedení v Zelcích,                                                    

-19.5. účast při dopravní nehodě na silnici z M.Skály na Frýdštejn, 3.zatáčka,                                                                              

-5.8. požár staré kůlny za rodinným domem Knotků- již bez auta, s ruční dopravou hasicích přístrojů.                                                                                                                                                                                               

Čarodějnice- letos i "náš oheň, neboť klestího bylo až až a hrozilo, že pokud bychom to nechali na dýl, také by jsme to nemuseli zvládnout. Vše proběhlo v poklidu.                                                              

Technika- tak tady nastalo to, co se rok co rok odkládalo- a na Dětském odpoledni bylo tzv. Poslední houkání Soptíka. Takže od 29.6.2019. jsme bez vozidla, byť se někde od konce února jednalo o prodeji Hyundie od pana Stankoviče z firmy Dobráci cz. Po mnoha měsících se nakonec smlouva o prodeji vypověděla. Ke konci roku jsme navštívili kolegy v Lánech, kteří prodávali Volkswagen Transporter 4 Motion TDI, 96 kW. Po drobných právních krocích a ze 6ti zájemců a za vstřícné pomoci Obecních Úřadů jsme vozidlo 16.12. vyhráli- za což mimo jiné já osobně děkuji Jardovi Velemu a starostovi M.Skály Michalu Rezlerovi. V součastné době si to papírově vyřizují obce mezi sebou.                                                                                                  

Ke konci roku se podala žádost na AGROFET o plovoucí čerpadlo PMČ KATARAMO 1800/4,7 v kombinaci s kalovým čerpadlem MKČ KATAMARO 800/4.                                                                                       

Školení- během roku se povedlo všechny členy proškolit a i dokončit testy v jednotlivých tématech, a to jak individuálně, tak i společná témata. To i znamená, že se začíná zlepšovat proškolování, jen ještě je třeba se více zapojit do práce s PORT.ALLem.                                                                                           

Na závěr mi dovolte poděkovat především O.Ú.M.Skále, ale také i všem co nám jakkoliv pomáhají a také i těm, co mají s náma tu velkou trpělivost a výdrž...

 

                                                                                                                                          R.Hajný, velitel JSDH

Vytvořeno: 14. 1. 2020 20:03 | Zveřejněno: 14. 1. 2020 20:03
Napsal T.P.

Zápis z Valné hromady SDH Mukařov

konané 11.1.2020 v budově bývalé školy v Mukařově

přítomno:        15 členů ( 1 člen do 18-ti let)                                               10 hostů

 

   Valnou hromadu zahájil těsně před půl čtvrtou odpolední starosta Sboru T.Pivrnec přivítáním všech přítomných. Krom členů a příznivců přivítal zejména starostu Obecního úřadu Michala Rezlera, který zastupoval taktéž malos- kalské hasiče, okrsek i OSH. Dále byla přivítána kronikářka obce paní Hartlová a zástupci místních Sokolů, Radmila Bartůňková a Ondřej Musil.

 

 V úvodu Valné hromady seznámil přítomné T.Pivrnec s průběhem volebního období, které končí, a začíná nové, 5-ti leté. Zároveň byli členové obeznámeni i se systémem voleb.

  Poté došlo k přijetí 6-ti nových členů do Sboru (Groncki Dominik, Hanuš Václav, Krejčová Lucie, Musil Ondřej, Poprová Jana a Zamazalová Olga). Zde bylo i připomenuto, že k datu VH má Sbor 23 členů, z toho 3 členy z řad mládeže.

 

 Prvním hlasováním bylo schválení volební a návrhové komise, ve složení: Šäfrová Jana, Vele Jaroslav a Vinšová Lenka. Komise byla schválena, 1 hlas se zdržel.

 

 Program VH přednesl T.Pivrnec a byl schválen jednohlasně, s možnou změnou přestávky. Starosta Sboru zároveň poděkoval omluvenému starostovi okrsku J.Brabcovi za vytvořený almanach. Při této příležitosti byla předána i drobná pozornost starostovi obce M.Rezlerovi a poděkování za výbornou spolupráci a podporu v uplynulém volebním období. V návaznosti bylo dále poděkováno aktivním členům i obyvatelům obce, kteří chodí na hasičské akce pomáhat.

  V další části proběhly obsáhlé zprávy o činnosti, které jsou součástí přílohy: činnost Sboru (Z.Pivrnec,V.Hanuš), činnost jednotky (R.Hajný), zpráva o technice (J.Vele), Dětské odpoledne (J.Šäfrová, T.Pivrnec), soutěž Poslední hrejk (R.Hajný, V.Bulva).

 

 Po zprávách o činnosti následovala zpráva o hospodaření za uplynulý rok (L.Vinšová) a zpráva revizní (J.Vele). Dále následovalo vysvětlení T.Pivrnce ohledně hodnoty akcií, které Sbor vlastní, a o možném odprodeji, který byl v průběhu roku výborem zamítnut. Při hlasování Valné hromady byli všichni zúčastnění proti prodeji.

   Nejdůležitějším bodem programu byly již zmíněné volby (viz. příloha).

   Po volbách následovala krátká přestávka, v které starosta OÚ M.Rezler předal oficiálně našemu Sboru klíčky od nového zásahového vozu.

   Po tomto příjemném zpestření seznámil přítomné velitel R.Hajný s plánem práce na rok 2020. V plánu nedošlo k doplnění a byl jednohlasně schválen. T.Pivrnec dále připomněl členům evidování brigádnických hodin a důležitost daného. Dále přítomné obeznámil s již známou záležitostí, a to navýšení odvodu členských příspěvků na OSH od roku 2011. K tomu ještě proběhly připomínky ohledně elektronické evidence Sboru.

Diskusi otevřel velitel R.Hajný ohledně problémů a složitosti administrativy, připomněl důležitost zdravotních prohlídek členů výjezdu a přiblížil žádost o dotaci firmy Agrofert. Na toto téma navázal J.Vele s tím, jak vlastně žádost o dotaci vznikla, a jak se zrealizoval tento nápad. Zároveň popsal výhody plovoucího čerpadla o něž je žádost.

   Za místní složky Sokolů předstoupili R.Bartůňková a O.Musil se zdravicí, poděkováním a další spoluprací. Opakovaně proběhla i poznámka o malé účasti místních dětí při různých akcích.

   Další prostor byl věnován starostovi OÚ Michalu Reslerovi, který Sboru i jednotce poděkoval za odvedenou  činnost a předal starostovi Sboru „Medaili a uznání za příkladnou práci“ od OSH pro místní hasiče. Oficiálně poděkoval taktéž J.Velemu za aktivní práci strojníka. M.Rezler přiblížil uvolnění financí pro obnovení bývalého WC na koupališti a požádal o dodání plánku, aby byl přístřešek ještě projednán s úřady. Ohledně jednotky připomněl sepsání žádosti o doplnění výstroje a neopomněl nebezpečí absence zdravotních prohlídek.

   V dalším průběhu přítomným přiblížil záležitosti obecního charakteru: dotace na obecní cesty a jejich využití, rozdíl mezi obecními a krajskými komunikacemi, celková dotace pro obec, vestavba zubní ordinace, rekonstrukce veřejného osvětlení, stav ohledně samoobsluhy a další.

   Proběhla i výtka k našemu Sboru ohledně nedokonalé komunikace s hasiči na Malé Skále před soutěží Poslední hrejk, která nebyla z naší strany vysvětlena. V závěru diskuse M.Rezler opětovně poděkoval za činnost a odvedenou práci, popřál novému výboru i všem zúčastněným.

   Po ukončení diskuse přednesl J.Vele návrh usnesení, který byl přijat všemi hlasy.

   V samotném závěru starosta Sboru připomněl členům placení příspěvků, poděkoval všem za pomoc a spolupráci v minulém období a přítomným za účast na VH. Za sebe poděkoval za projevenou důvěru ohledně znovuzvolení a celému novému výboru popřál hodně úspěchů a trpělivosti. Všem dále popřál hodně štěstí s další spoluprací při akcích.

   Po oficiálním ukončení v 18 hodin dále proběhlo občerstvení a všeobecná diskuse přítomných se starostou OÚ M.Rezlerem.

zapsal  11.1.2020   Pivrnec Tomáš

Přihlášení

Online

Reklama