Telefon: 150

Email: admin(at)mukarov.net

Vytvořeno: 10. 10. 2021 7:16 | Zveřejněno: 10. 10. 2021 7:16
Napsal admin

21.8.2021 se konalo hasičské dětské odpoledne, fotografie jsou uvedeny ZDE

 

Vytvořeno: 29. 9. 2021 16:25 | Zveřejněno: 29. 9. 2021 16:25
Napsal Hajný R.

Začíná topná sezóna – máte vyčištěný komín?

Příroda se neptá, zda je již topná sezóna. Začíná být chladno a každý by se měl zamyslet nad tím, zda udělal vše pro bezpečný provoz komínů, kouřovodů

a spotřebičů paliv a proto připomínáme.

Kontrola a čištění spalinových cest
Zanedbaná údržba spotřebičů paliv, kouřovodů a komínů nám při provozu může způsobit velké potíže a škody nejenom na majetku, ale i na zdraví, a proto:

 • včas a s dostatečným předstihem si objednejte odbornou firmu, která má platné živnostenské oprávnění v oboru kominictví k provedení kontroly a čištění spalinových cest a spotřebičů
 • udržujte volný přístup ke komínům a čistícím zařízením
 • používejte pouze schválené typy spotřebičů paliv
 • dodržujte návody výrobce spotřebičů
 • odstraňujte zjištěné závady odborné firmy při kontrole a čištění spalinové cesty, spotřebičů paliv a komínů
 • lhůty kontrol a čištění spalinových cest

  tabulka komín  Pozn.:  -    sezónní provoz je provoz nepřesahující 6 měsíců v kalendářním roce
 • spalinová cesta od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje min. 1x za 2 roky
 • u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW lze provádět čištění spalinové cesty svépomocí. O čištění je nutné vést písemná záznam
 • Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.

 

Podmínky pro provedení revize spalinové cesty

 • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po stavební úpravě komínu
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče
 • před připojením spotřebiče do nepoužívaného komínu
 • před výměnou spotřebiče (mimo výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu)
 • po požáru komínu
 • při vzniku trhlin na spalinové cestě

Co mohu zkontrolovat sám?

 • Je kouřovod řádně upevněn?
 • Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
 • Fungují uzávěry komínových dvířek?
 • Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
 • Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje,

příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?

Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Mějte na paměti – včasná a odborná opatření Vám mohou ušetřit mnoho nepříjemností, starostí a škod.

saze_komin.jpg

Takto raději NE

Vytvořeno: 3. 9. 2021 17:37 | Zveřejněno: 3. 9. 2021 17:37
Napsal J.V.

V sobotu 21. 8. se po roční pauze, kterou zavinila covid epidemie, opět konalo Dětské sportovní odpoledne. Jsme velmi rádi, že naše pozvání přijali pan starosta OÚ na Malé Skále Michal Rezler a starosta okrsku Frýdštejn a preventista z okresu, Richard Hajný.

Ti všechny návštěvníky přivítali v nově vybudovaném areálu u hasičské nádrže. Zároveň došlo k představení nové techniky naší JSDH. Po ocenění několika členů našeho sboru, za příkladnou práci, bylo zahájeno sportovní zápolení.

Tentokrát se soutěžilo v jedenácti disciplínách, kde soutěžící potrápili jak svaly, tak mozek.

Vše začalo během s proudnicí okolo požární nádrže a poté na jednotlivých stanovištích plnili další úkoly. Např. motání požárních hadic, vázání uzlů, záchrana tonoucího, zatloukání hřebíků a samozřejmě pro nejmenší - lovení rybiček a mnoho dalšího.

Po absolvování všech disciplín se ještě konala soutěž tříčlenných družstev ve zjednodušeném požárním útoku. Na závěr, tak jak už je u nás dobrým zvykem, se udělala pěna, ve které se vždy děti dostatečně vyřádí.

Po závěrečném vyhlašování vítězů jednotlivých kategorií a předání cen přišla ještě jedna slavnostní chvíle. Z rukou starostky Okresního sdružení hasičů Jablonec nad Nisou paní Jiřiny Brychcí, obdržel za dlouholetou a obětavou práci pro hasiče, starosta našeho sboru pan Tomáš Pivrnec, medaili sv. Floriána.

Závěrem bychom chtěli mnohokrát poděkovat hlavním sponzorům, kterými jsou VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY ZIKUDA, NADACE PRECIOSA A OÚ MALÁ SKÁLA, sponzorům Ontex Turnov a Tenneco Hodkovice n. M., bez kterých by se toto všechno mohlo jen těžko uspořádat.

Dále děkujeme všem návštěvníkům, kterých bylo 120 včetně téměř 40-ti dětí, že dodržovali všechna hygienická opatření, která jsme museli učinit. Oplátkou jsme se snažili, aby se všichni dobře bavili, najedli i napili. Děkujeme i sv. Floriánovi, který nám „tam nahoře“ zařídil neskutečně krásné počasí.

Moc se na všechny těšíme v roce 2022.

J.V.

Vytvořeno: 28. 8. 2021 4:50 | Zveřejněno: 28. 8. 2021 4:50
Napsal T.P.
 

HASIČSKÉ DĚTSKÉ ODPOLEDNE  21.8.2021

  pořadí ( výsledky ) v jednotlivých kategoriích

kategorie do 3 let:

 1. HLAVÁČOVÁ Deniska (51 b) 2.  BERÁNKOVÁ Maruška, ĎÚRANOVÁ Sárinka,

    NIPČOVÁ Anetka,  PRCHALOVÁ Rozárka, ŠÄFROVÁ Emily   (50 b)

4–6 let dívky:

 1. DROBNÍKOVÁ Jitka (47 b) 2. CIKÁNOVÁ Amálka   (44 b)     3. BUREŠOVÁ Pavla  (43 b)

 

4–6 let chlapci:

 1. HANYK Tadeáš (47 b) 2.BERÁNEK Štěpán (47 b) 3. RANDÁK Mikuláš (46 b)  4. BUREŠ Tonda (45 b)

7-10 let dívky:       

 1. BURSOVÁ Samantha (50 b) 2. KOUŠKOVÁ Karolína (45 b) 3. MUSILOVÁ Hana (45 b)
 2. VINŠOVÁ Eliška, VOLÁKOVÁ Aneta (44 b)

7–10 let chlapci:

 1. PĚNKAVA Štěpán (52 b) 2.BULVA Tomáš (51 b) 3. DROBNÍK Michal (50 b)  4. ĎÚRAN Michal (49 b)

11-15 let dívky:

 1. VOLÁKOVÁ Tereza (50 b) 2. BOHUSLÁVKOVÁ Ema (50 b)  3. BOHUSLÁVKOVÁ Anna  (49 b)
 2. STRAKOVÁ Štěpánka (44 b)

11-15 let chlapci:

 1. BULVA Jan (52 b) 2. VELE Vítek (51 b) 3. KOUŠEK Jaroslav  (51 b)     4. ALEXANDROV Lukáš,   

    ĎÚRÁN Tomáš, HANUŠ Vašek, MUSIL Kuba, VACÁTKO Denis  (49 b)

dle pravidel, které jsou dány, a soutěžící obeznámeni, platí, že při stejném součtu bodů rozhoduje čas v běhu

 

 

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU:                                                čas

 1. BULVA H., BULVA T., DROBNÍK M.                                 25,12
 2. VOLÁKOVÁ T., VOLÁKOVÁ A., BULVA H.                      29,19

      BERÁNEK Š., BERÁNKOVÁ M., HANYK T.                        29,23

      BOHUSLAVOVÁ A., ĎÚRAN M., ĎÚRAN T.                        31,32

      KOUŠKOVÁ K., MUSILOVÁ H., VINŠOVÁ E.                     33,29

      BULVA T., BURSOVÁ S., CIKÁNOVÁ A.                             36,41

V požárním útoku bylo vyhlášeno pouze vítězné družstvo, ale pro zajímavost uvádíme i časy dalších. Velký obdiv patří všem zúčastněným, jelikož se jedná o nejnáročnější soutěž. Všichni soutěžící se od-hodláním vyrovnali útokům dospělých při soutěžích. „Klobouk dolů“ všem, kteří se zúčastnili.

 

Celkovým vítězem Dětského odpoledne se stal Štěpán PĚNKAVA , který bodově skončil na stejném místě s Janem Bulvou, ovšem o prvenství se rozhodlo v běhu ( 42,16 : 55,60 )

Nejmladším soutěžícím účastníkem byla v letošním roce Sárinka ĎÚRANOVÁ


 

Přihlášení

Online

Reklama